Zorgverzekering vergelijken loont nog steeds?

zorgverzekeringen vergelijken loontHet nieuwe zorgseizoen is aangebroken. De eerste zorgverzekeraars hebben de premie voor de zorgverzekering 2017 bekend gemaakt. Ook in de pers steeds meer aandacht voor de zorgverzekeringen en zorgverzekeraars. In de Stentor deze week een artikel waarin Sandra Mul advies geeft over het vergelijken van de zorgverzekeringen. Dit loont nog steeds volgens haar.

Zorgverzekeringen vergelijken zinvol?

Op het einde van het jaar komen de zorgverzekeraars met flitsende reclames geeft Sandra Mul aan. Dit om de verzekereden te bewegen om van zorgverzekering te wisselen. Om voor hun zorgverzekering te kiezen. Maar het aantal overstappers is vaak laag. Misschien wel verspild reclame geld. Slechts 7% kiest voor een verzekering van een andere zorgverzekeraar.

Maar misschien is het toch verstandig om de zorgverzekeringen van de verschillende verzekeraars te vergelijken. Ook bij Sandra heeft het lang geduurd voordat ze ging doen. Vier jaar geleden is ze zich gaan verdiepen in de zorgpolissen. Sindsdien worden ieder jaar de zorgverzekeringen vergeleken.

Voor haar is het vergelijken van de zorgverzekeringen toch zinvol gebleken. Want ook Sandra stapt over van zorgpolis.

Waarom zorgverzekeringen vergelijken loont?

Sandra is in eerste instantie begonnen met het vergelijken van de zorgverzekeringen om ervaring op te doen. Maar nu ook omdat ze heeft ervaren dat met handig vergelijken een voordeel op de zorgverzekering gepakt kan worden.

Ze wist dat ze een wortelkanaalbehandeling moest ondergaan, en dat haar lenzen aan vervanging toe waren. Op basis van deze verwachte behoefte van zorg is ze de zorgverzekeringen gaan vergelijken. Naar blijkt heeft ze wel een uurtje moeten puzzelen en vergelijken. Niet alleen de premies werden vergeleken maar ook de vergoedingen.

De tijd is zinvol besteed. Ze heeft een zorgverzekering gevonden waarbij ze onderaan de streep minder hoefde te betalen voor de zorgverzekering. Daarbij is ook nog gekeken of ze voor zorg terecht kan bij een ziekenhuis in de buurt.

Kanttekening bij zorgverzekeringen vergelijken

Sandra plaatst nog wel een kanttekening bij het vergelijken van de zorgverzekeringen. Ze geeft aan dat ze gezond. Ook hoeft ze zich niet druk te maken over medicijnen of deze wel of niet vergoed gaan worden. Ook worden er geen behandelingen van een arts of fysiotherapeut verwacht. Dus de vraag of behandelingen van zorgverleners in de buurt wel door de zorgverzekering worden vergoed minder belangrijk.

Maar als je verwacht juist veel zorg nodig te hebben, of afhankelijk bent van zorgverleners in de buurt is het vergelijken minder eenvoudig. Je moet dan wel kritischer naar de verschillende zorgverzekeringen kijken geeft Sandra aan.

Ieder jaar zorgverzekeringen vergelijken loont?

De afgelopen jaren zien we dat ieder jaar dat niet alleen de premies van de zorgverzekeringen veranderen. Ook de hoogte van de eigen bijdrage en de vergoedingen veranderen.

Al ben je niet van plan om van zorgverzekeraar te veranderen. Kijk altijd goed naar de nieuwe zorgverzekering die je wordt aangeboden. Het kan zijn dat de basisdekking niet meer aansluit bij de persoonlijke situatie. En krijg je nog wel de juiste vergoedingen uit de aanvullende zorgverzekering.

Sluit dus niet direct de zorgverzekering die de huidige zorgverzekeraar je aanbiedt.

Collectiviteit is toch voordeliger?

In het artikel wordt ook aangegeven dat veel consumenten kiezen voor een collectieve zorgverzekering. De verwachting is dat de collectiviteit van de werkgever voordeliger en beter is. Maar juist een collectieve zorgverzekering kan minder geschikt zijn. Vaak zijn de vergoedingen aangepast op de grootste groep verzekerden in de collectiviteit. Dit kan een hogere premie tot gevolg hebben. En misschien wel door vergoedingen die voor jouw niet relevant zijn.

Dus ook hier kan het vergelijken van zorgverzekeringen een voordeel opleveren. Bij mij is de collectieve zorgverzekering van de werkgever veel duurder. En daarbij heb ik geen vrije zorgkeuze. De hoge vergoedingen die in het pakket zijn opgenomen voor orthodontie en kraamzorg zijn voor mij niet meer belangrijk.

Het artikel van de Stentor is ook opgenomen in de dagbladen die binnen hetzelfde concern vallen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren