Zorgverzekering vergelijken kan het beste via Verzekeringssite.nl

Logo Verzekeringssite.nlVerzekeringssite.nl is de beste online vergelijker voor uw zorgverzekering. Hiermee laat de onafhankelijke vergelijkingssite onder andere de Consumentenbond en KiesBeter.nl achter zich. Dat blijkt uit onderzoek van Uwzorgverzekeringsite.nl naar de kwaliteit van websites, die zorgverzekeringen vergelijken.
Als enige voor alles een voldoende Verzekeringssite.nl behaalde een totale kwaliteitsscore van 8,5. De website scoort hiermee beduidend hoger dan de overige vergelijkingssites. Opvallend is dat Verzekeringssite.nl als enige vergelijkingssite op alle criteria een voldoende scoort.
Dekking vergelijken Op de tweede plaats is de Consumentenbond geëindigd met een kwaliteitswaardering van 7,2. De Consumentenbond scoort als beste op het onderling vergelijken van dekkingen. De Consumentenbond heeft dit jaar voor het eerst ook niet-leden toegang gegeven tot hun zorgvergelijker.
Onafhankelijke informatie De derde plaats (met een score van 7,1) in het kwaliteitsonderzoek is voor KiesBeter.nl. Deze vergelijkingssite is in 2006 door de overheid in het leven geroepen om consumenten onafhankelijke en objectieve informatie te geven over hun ziektekostenverzekering.
Reactie Verzekeringssite.nl “Het is ons doel om consumenten eenvoudig de beste keuze voor hun verzekering te laten maken. Volgens Uwzorgverzekeringsite.nl scoren wij stuk voor stuk goed op de onderzochte criteria. Een mooier compliment kunnen wij ons als onafhankelijke vergelijkingssite niet wensen”, reageert directeur Erik Hordijk verheugd. (Bron: Persbericht Verzekeringssite.nl)
Zie voor meer details ten aanzien van de publicatie de site van Verzekeringssite.nl. Daar leese je meer over de criteria die bij het onderzoek zijn gehanteerd.