Zorgverzekering niet duurder zijn geworden?

duurder zijn geworden ?Een jaar gelden was er veel ophef over de nieuwe zorgwet. De minister wilde met de wet de vrije artsenkeuze aanpakken. Deze beperking van de keuze was noodzakelijk om de stijging van de zorgkosten te kunnen beheersen. Minister Schippers dreigde zelfs met het neerleggen van haar portefeuille toen de nieuwe zorgwet niet werd aangenomen. De zorgwet sneuvelde in de Eerste Kamer toen 3 PvdA senatoren tegen stemden. Maar zou de zorgverzekering wel duurder geworden zijn?

Geen cent duurder

De Telegraaf geeft vandaag in het bericht “Chaos voor consumenten” aan dat de basispolis volgend jaar geen cent duurder was geworden. Het invoeren van de zorgwet zou geen invloed hebben gehad op de hoogte van de zorgpremie. Dit is het standpunt van vijf zorgverzekeraars, waaronder drie grote zorgverzekeraars.

In het huidige zorgstelsel kun je bij de basisverzekering kiezen voor een naturapolis of een restitutiepolis. Bij de eerste variant kunnen verzekerden terecht bij gecontracteerde zorgverleners. Bij de restitutieverzekering kun je ook bij niet gecontracteerde zorgverleners terecht. Verzekeraars adverteren deze variant als vrije artsenkeuze.

De Telegraaf geeft aan dat de zorgverzekeraars voor beide basisverzekeringen afspraken met de ziekenhuizen worden gemaakt. De restitutieverzekering is meestal wel duurder. “Dat is prijsbeleid” geeft bestuursvoorzitter Wim van Meeren van CZ aan. Door de prijs van naturapolis lager te houden wil de zorgverzekeraar de verzekerde overhalen deze naturaverzekering te kiezen. Zo kan de zorgverzekeraar beter afspraken maken over kwaliteit en prijs.

Niet duurder zijn geworden

In tegenstelling tot wat Minister Schippers en Andre Rouvoet hadden verwacht, heeft het niet doorvoeren van de zorgwet geen invloed gehad op de premie. Topman Oomen van zorgverzekeraar DSW geeft aan dat het premie verschil “Nul euro” is. De voorgenomen wetswijziging zou geen invloed hebben gehad.

De zorgverzekeraar die de Telegraaf heeft gesproken laten weten te zoeken naar manieren om efficiency in de zorg te sturen. Alleen blijkt dit niet eenvoudig te zijn. De zorgverzekeraars werken onvoldoende samen en gaan soms hun eigen gang. Voor consumenten kan het op deze manier een chaos worden. Zie de Telegraaf voor meer informatie.