Zorgverzekering 2013: wat gaat er veranderen in het basiszorgpakket?

Zorgverzekering 2013Basiszorgverzekering Een basiszorgverzekering verzekert de medisch noodzakelijke zorg en is verplicht voor iedereen die in Nederland woont. De overheid bepaalt jaarlijks welke kosten de basisverzekering dekt. Het is belangrijk ieder jaar na te gaan welke kosten worden vergoed. Zo kom je niet voor onverwachte verassingen te staan en kun je beter bepalen of een aanvullende verzekering wenselijk is.

Veranderingen in het basiszorgpakket in 2013

In 2012 is een aantal vergoedingen uit het basispakket verdwenen om de oplopende kosten in de zorg te drukken. Ook in 2013 zullen wijzingen worden doorgevoerd. Een aantal in 2012 afschafte vergoedingen zal, naar verwachting, terug komen. Andere ziektekosten worden juist niet meer, of slecht gedeeltelijk, vergoed. Lees hier over een aantal belangrijke veranderingen in de zorgverzekering 2013. Let op: deze wijzigingen zijn nog niet definitief.

 • Eigen risico omhoog Het verplicht eigenrisico gaat omhoog van € 220 in 2012 naar € 350 in 2013. Dit betekent dat de eerste € 350 euro aan zorgkosten voor eigen rekening zijn. Het eigenrisico geldt niet voor de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en nationale bevolkingsonderzoeken. Ook betalen kinderen onder de 18 jaar geen eigen risico. Als compensatie voor de verhoging van het eigen risico hebben mensen met een laag inkomen recht op extra zorgtoeslag.
 • Hulpmiddelen niet langer vergoed Eenvoudige hulpmiddelen, zoals rollators, looprekken of krukken, worden niet meer vergoed. Voor de aanschaf van een hoortoestel moet zelf 25 % meebetaald worden.
 • Tandartsen bepalen niet langer zelf tarieven De tarieven van tandartsen, orthodontisten en mondhygiëniste worden bepaald aan de hand van de tarievenlijst van de NZa.
 • Extra voorwaarden IVF-behandelingen In-Vitrofertilisatie (IVF) wordt niet langer vergoed voor vrouwen boven de 42 jaar. Vrouwen boven de 38 jaar hebben recht op een beperkt aantal behandelingen. Verder hebben vrouwen bij de eerste en tweede poging van een IVF-behandeling niet langer recht op terugplaatsing van meer dan één embryo.
 • Dieetadvisering en ´Stoppen-met-roken-programma´ komen terug Zowel dieetadvisering als het ‘stoppen-met-roken-programma’ worden gedeeltelijk vergoed.

Wat vergoed de basisverzekering in zorgverzekering 2013?

Zie hier een overzicht van de medische kosten die, naar verwachting, in 2013 gedekt worden door de basiszorgverzekering. Houd er rekening mee dat deze vergoedingen nog gewijzigd kunnen worden. Blijf dus goed opletten over de laatste berichtgeving over de zorgverzekering 2013.

 • geneeskundige zorg door huisarts, medisch specialist en verloskundigen
 • ziekenhuisverblijf
 • ziekenvervoer
 • kraamzorg
 • medicijnen
 • tandheelkundige zorg voor kinderen onder de 18 jaar
 • tandheelkundige chirurgische zorg
 • geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 • (beperkt aantal) hulpmiddelen
 • paramedische zorg (fysiotherapie (na de eerste 20 behandelingen), logopedie en ergotherapie)

We proberen in deze berichtgeving zo volledig eb juist mogelijk te zijn. Wanneer ten aanzien van zorgverzekering 2013 nog iets mist in deze berichtgeving horen we het graag.