Zorgverzekerde de dupe van beleid zorgverzekeraar CZ?

Zorgverzekering ActueelZorgverzekeraar uit Tilburg heeft bekend gemaakt van zes ziekenhuizen in Nederland niet langer alle behandelingen te willen vergoeden voor borstkankeronderzoek. De kwaliteit van deze behandelingen zou bij de zes ziekenhuizen niet voldoen aan de gestelde normen. Dit betreffen de eigen gehanteerde kwaliteitsnormen van de zorgverzekeraar. Nog voor het bekend worden van de definitieve lijst van ziekenhuizen voor de consumenten, was al veel ophef ontstaan. Zo gaf het ziekenhuis in Hoogeveen aan de publicatie van de lijst voorkomen en start het een kort geding tegen de zorgverzekeraar. Op zich is het natuurlijk een goed streven van de zorgverzekeraar om te gaan voor verbetering van de kwaliteit van zorg. Maar vraag me wel af of de consument nu echt geholpen is bij het stopzetten van de vergoeding bij een specifiek ziekenhuis. De behandeling van borstkanker is vaak een lastige en emotionele behandeling. Zowel voor de patient als voor de naasten. Graag heb je dan je familie en naaste vrienden dicht bij je. Maar als je voor een behandeling niet meer terecht kan ik het ziekenhuis in je eigen stad, zal je een ander ziekenhuis moeten uitzoeken. Daarbij is het dan maar de vraag hoe je om moet gaan met de reizen van een eventuele partner. Worden deze kosten door de zorgverzekeraar gedekt of komen die voor eigen rekening. En wellicht is dit financiële aspect het minst bezwaarlijke. Maar het creeren van afstand tussen patient en vrienden zal emotioneel het zwaarst tellen. Hopelijk kunnen de zorgverzekeraars een andere manier bedenken waarmee de kwaliteit van de zorgverlening wel om hoog gaat maar de patient niet wordt benadeeld met doordat de afstand tot de zorg toeneemt.