Zorgverzekeraars niet transparant over restitutiepolissen ?

VandaagGeld.nl zorgverzekering komt financiële vergelijkingssite Geld.nl met een bericht over de restitutiepolissen. De zorgverzekeraars zijn niet transparant over de dekking van deze zorgverzekeringen? Er is blijkbaar onduidelijkheid ten aanzien van de vergoedingen voor niet gecontracteerde zorgverleners. Uit onderzoek van Geld.nl blijkt dat het voor de consumenten met een restitutiepolis al een verassing is dat ze met gecontracteerde zorg te maken krijgen. Laat staan hoe ze zullen reageren als ze weten dat de tarieven voor niet gecontracteerde zorg vaak nog niet bekend zijn. Het kan dus zijn dat verzekerden met restitutiepolissen toch zelf een deel van de zorgkosten moeten betalen. Ook al heb je ene restitutieverzekering.

Verschillen restitutiepolissen en naturapolissen

Geld.nl geeft aan dat het grote verschil tussen de natura- en restitutiepolissen zit in de wijze van vergoeden. Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan vergoedt de naturaverzekering slechts een deel van de kosten, bijvoorbeeld 60 of 80 procent. De vergoeding vanuit de restitutieverzekering hangt af van de soort zorg. Of hier een wettelijk vastgesteld maximumtarief is/. Zorgkosten worden tot dit maximale tarief vergoed. Verzekeraars vergoeden een “marktconform” tarief.

Geld.nl geeft aan dat het niet duidelijk is voor consumenten hoe hoog dit bedrag is. Veel verzekeraars hebben de exacte tarieven voor 2014 nog niet eens bekend gemaakt. Er zijn verzekeraars die hebben aangegeven deze overzichten helemaal niet te gaan publiceren. “Hierdoor weten consumenten dus niet precies hoeveel zij maximaal vergoed krijgen wanneer ze kiezen voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Het kan gebeuren dat zij een deel van de kosten van bijvoorbeeld een dieetadviseur of ergotherapeut zelf moeten betalen, ondanks dat ze een restitutiepolis hebben”, aldus De Vries.

Geld.nl geeft aan dat zorgverzekeraar CZ de enige grote zorgverzekeraar die de tarieven voor 2014 op haar website heeft gepubliceerd. Verzekeraar Achmea heeft aangegeven deze lijst op 31 december te publiceren, op het moment dat alle contracten rond zijn. Menzis heeft bij Gel.nl geen exacte datum genoemd maar zal de tarieven gaan publiceren. VGZ gaat geen lijst publiceren.

Ook ONVZ maakt geen lijst openbaar met daarin de tarieven voor 2014. “Op exorbitant hoge bedragen die niet reëel zijn na, vergoeden wij alles. In 99 procent van de gevallen komen we er uit en krijgt de klant de kosten vergoed”, aldus een woordvoerder van ONVZ.

Raar dat geen duidelijkheid is over restitutiepolissen

De Vries geeft aan het maar raar te vinden dat de tarieven niet door de zorgverzekeraars worden gepubliceerd. . “Restitutiepolissen staan bekend om de vrije zorgkeuze. Verzekerden gaan er vanuit dat ze de volledige kosten vergoed krijgen, en in veel gevallen is dat ook zo. Maar dat neemt niet weg dat verzekeraars duidelijkheid moeten verschaffen over de vergoeding die klanten ontvangen wanneer ze voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kiezen. En die duidelijkheid is er bij de meeste verzekeraars (nog) niet.” Lees meer op de site van Geld.nl