Zorgverzekeraar Zilveren Kruis online favoriet WUA!

WUA! Zorgverzekering online favorietOok dit jaar heeft onderzoeksbureau WUA! onderzoek gedaan naar de online prestaties van de zorgverzekeraars. De belangrijkste vraag om te beantwoorden was welke zorgverzekering is de favoriet is bij het online oriënteren naar een nieuwe zorgverzekering. Het recente Web Performance Scan is door WUA! uitgevoerd onder 700 respondenten op desktop en smartphone.

Zilveren Kruis Favoriet

WUA! geeft aan dat de beste website in een specifieke branche ruim 1,5 keer zo vaak wordt gekozen als de nummer twee in de branche. Opvallend is dat de verschillen bij de zorgverzekering niet zo groot zijn. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft 11% van de totale voorkeur onder de respondenten. De nummers twee en drie hebben net iets minder voorkeur maar scoren toch 9%.

WUA! geeft aan dat het gezien deze kleine verschillen belangrijk is voor de zorgverzekeraars om op de website oog voor detail te hebben. Kleine aanpassingen kunnen bijdragen aan een hoger rendement.

De site van zorgverzekeraar Zilveren ruis scoort goed op look and feel van de site. Daar krijgt de verzekeraar de hoogste score. Dit gecombineerd met de grote merk bekendheid geeft de verzekeraar een groot voordeel in de hectische markt.

Reden om over te stappen

Uit het onderzoek komt naar voren dat veel consumenten overwegen over te stappen naar een andere zorgverzekering omdat ze verwachten daar een lagere premie te krijgen. Ze willen dus een goedkoper zorgverzekering. Maar ook uit onvrede met de huidige zorgverzekeraar is een belangrijke stimulans om naar een andere zorgverzekering te kijken.

WUA! geeft aan dat de zorgverzekeraars juist op deze motivatie voor switchen van zorgverzekering moeten inspelen. Hoe beter de site aansluit bij deze motieven hoe hoger de conversies zullen zijn.

Lees meer over dit onderzoek op de site van WUA! Daar zie je ook welke 35 zorgverzekeraars en vergelijkingssites zijn meegenomen in dit onderzoek. Lees meer over de zorgverzekering van Zilveren Kruis