Zorgverzekeraar DSW verlaagt premie en eigen risico

dsw verlaagt premie zorgverzekering 2018

Opnieuw is zorgverzekeraar DSW de eerste verzekeraar. DSW maakte vandaag de premie voor de zorgverzekering 2018 bekend. Opvallend is dat zowel de premie voor de zorgverzekering als het bedrag aan eigen risico lager zijn dan in het huidige jaar. De premie voor de basisverzekering van 2018 daalt met € 6 per jaar naar € 1.290 per jaar. DSW heeft geen verschillende premies voor individueel of collectief verzekerden. Maar ook het verplichte eigen risico is door DSW verlaagd.

Premieverlaging DSW en lager eigen risico

Eerder verwachte DSW nog dat de premies van de zorgverzekering zouden gaan stijgen. Dit als gevolge van een tegenvaller bij het ministerie. Opvallend is dan ook de premiestelling voor de nieuwe DSW zorgverzekering.

De premie voor 2018 daalt met € 6 per jaar naar € 1.290 per jaar (€ 107,50 per maand). Geen forse verlaging maar wel opvallend gezien de verwachtingen rondom de stijgende premies. In de laatste miljoenennota wordt voor 2018 rekening gehouden met een stijging van de gemiddelde jaarpremie met € 81.

DSW verlaagt ook het verplichte eigen risico met een symbolisch bedrag. Het eigen risico wordt met € 10 verlaagd naar € 375. DSW geeft aan dat ze het huidige niveau van het verplichte eigen risico niet meer juist te vinden. De bedoeling van dit verplichte eigen risico is een remmende werking op onnodige zorg.

Eerlijkere verdeling zorgkosten

DSW pleit voor een eerlijkere verdeling van de zorgkosten tussen chronisch zieke mensen en de gezonde mensen. Een mooi streven. Juist met dit uitgangspunt kunnen we de zorg voor iedereen toegankelijk houden. Hierbij moet wel vorokomen worden dat oneigenlijk zorg wordt gebruikt.

Persbericht voor Kamerdebat

De nieuwe premie voor de zorgverzekering en het besluit voor het verlagen van het verplichte eigen risico is door DSW in een persbericht bekend gemaakt. Dit persbericht is opgesteld voordat het Kamerdebat over een eenmalige verhoging van de bijdrage van de overheid aan zorgverzekeraars met € 150 miljoen heeft plaatsgevonden.

DSW heeft de uitkomst van het zorgdebat niet kunnen meenemen in haar berekeningen.

Geen winstoogmerk

In het persbericht over de premie van de DSW zorgverzekering geeft DSW aan een onderlinge waarborgmaatschappij te zijn. DSW heeft geen winstoogmerk. Als achteraf blijkt dat DSW teveel premie heeft gevraagd, zal dit in de komende jaren op de premie in mindering worden gebracht.

Op haar site geeft DSW een overzicht van haar premie opbouw. De verzekeraar streeft met een uitgebreide toelichting op de premieberekening naar transparantie. Met een duidelijke hint naar de andere zorgverzekeraar.

Lees meer over de DSW zorgverzekering op de speciale informatie pagina.