Zorgverzekeraar CZ verhoogt basispremie met 3 euro

CZ ZorgverzekeringOok CZ de zorgverzekeraar uit Tilburg heeft haar premie voor de basisverzekering 2010 bekend gemaakt. Net zoals bij haar voorganger wordt ook bij CZ een premieverhoging doorgevoerd. Vanaf 1 januari zal de premie voor de basisverzekering met drie euro per maand worden verhoogd. Hiermee komt de maandpremie uit op een bedrag van 93,75 euro per maand. Dit betekend een jaarpremie van 1125 euro, 36 euro meer dan in het huidige verzekeringsjaar. Tevens zijn de premies voor de Zorgkeuze Polis en de Internet verzekering CZ Direct bekend gemaakt. De maandpremie voor de internetverzekering komt uit op 86 euro, ook bijna drie euro hoger per maand. De verhoging bij de Zorgkeuze polis is slechts 2 euro per maand. In het jaar 2010 wordt voor deze verzekering een premie van 96,25 euro gevraagd. CZ heeft tot de stijging van de premie besloten naar aanleiding van de verwachtingen van het ministerie van VWS. Het ministerie heeft aangegeven dat zij verwacht dat de kosten van zorg in 2010 licht zullen gaan stijgen. CZ geeft aan dat het bedrijf er goed voor staat en over voldoende reserves beschikt. De verzekeraar voldoet ook aan de verscherpte norm vanuit de Nederlandse Bank die aan verzekeraars is opgelegd. CZ geeft aan dat naast de premie stijging bij de basispremie ook een stijging van de aanvullende premie wordt doorgevoerd. Deze verhoging is noodzakelijk gezien de uitbreiding van de vergoedingen en de stijging van de kosten. Zie voor meer details ten aanzien van de zorgverzekeringen van CZ de site van de verzekeraar.