Zorgverzekeraar CZ publiceert scorelijst borstkankeronderzoek

CZ ZorgverzekeringIn een persbericht geeft Zorgverzekeraar CZ aan dat het blij is dat ze de patienten kan informeren over het borstkankeronderzoek. Deze lijst wordt meteen na middernacht op 15 oktober 2010 openbaar. Op de speciale begeleidende site valt te lezen dat Indicatoren als aantal operaties per chirurg, begeleiding door mammacareverpleegkundige, vast aanspreekpunt tijdens de behandeling, bejegening en informatievoorziening worden gebruikt voor het meten van de prestaties van ziekenhuizen. De verzekeraar moest eerst een kortgeding afwachten voordat de lijst gepubliceerd mocht worden. Deze was aangespannen door de vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. De rechter besloot dat het CZ was toegestaan om de lijst vanaf 15 oktober te publiceren. Dan hebben alle ziekenhuizen voldoende tijd gehad om op het voornemen van CZ te reageren. Daarbij konden de ziekenhuizen door het aanleveren van extra informatie ervoor zorgen dat CZ een betere inschatting kon maken van de kwaliteit van de zorg. Veel ziekenhuizen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de samenstelling van de lijst. Zo is het aantal ziekenhuizen waarmee CZ geen contracten meer zal afsluiten voor borstkanker gedaald van zes naar vier. Ook is het aantal ziekenhuizen dat in de beste categorie komt gestegen. In totaal hanteert CZ vier categorieën bij haar indeling:

  • Categorie 1: voorkeursaanbieders die de ‘beste borstkankerzorg’ leveren
  • Categorie 2: ziekenhuizen die een ‘goed’ scoren op borstkankerzorg
  • Categorie 3: ziekenhuizen die ‘beter kunnen’ op het gebied van borstkankerzorg.
  • Categorie 4: ziekenhuizen die niet (meer) door CZ gecontracteerd worden voor borstkankerzorg.