Zorgverzekeraar CZ informeert over jaarcijfers

CZ resultaten 2014Vandaag stuurt CZ per e-mail een nieuwsbrief uit over haar jaarcijfers. Hierin geeft het een korte toelichting op het resultaat van €315 miljoen. Dit aan de hand van een mooie en duidelijke infographic. Zie ook hieronder. Verder geeft het een link naar de plaats op de site waar je meer informatie kan vinden over besteding van de winst en de details van de jaarcijfers. Zorgverzekeraar CZ uit Tilburg is met 3,4 miljoen klanten een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland. Ongeveer 2600 medewerkers zetten drie verschillende labels in de markt en hebben een klanttevredenheid van 7,9 gescoord.

CZ jaarcijfers 2014

Premie minder snel toenemen door winst

CZ heeft het afgelopen jaar een positief resultaat weten te realiseren. De netto winst van 315 miljoen is tot stand gekomen door:

  • lagere zorgkosten
  • lagere bedrijfskosten
  • positieve resultaten bij beleggingen.

CZ geeft aan een belangrijk deel van de winst van 2014 te willen gebruiken om de premies van de nieuwe zorgverzekeringen minder hard te willen laten stijgen. Ook wil het de benodigde reserves op peil houden vanuit deze winst. Voor de zorgverzekering van 2015 heeft CZ € 425 miljoen uit de reserves gehaald. Met als resultaat € 147,- minder premie voor iedere betalende klant.

Lager zorgkosten

CZ geeft aan dat het ten aanzien van de zorgkosten nog om een voorlopig resultaat gaat. Hoeveel kosten er daadwerkelijk zijn gemaakt moet in dit jaar nog duidelijk worden. Zorgnota’s worden niet altijd direct ingediend. Dit kan wel eens één a twee jaar duren geeft CZ aan. Ook door het maken van goede afspraken met zorgverleners heeft CZ de prijs van bepaalde zorg kunnen laten dalen. De verzekeraar heeft ook aan dat het beleid tot voorkoming van verspilling en fraude heeft bijgedragen aan het positieve resultaat.

CZ probeert de kosten per verzekerde zo laag mogelijk te houden. Door de kosten van de eigen organisatie zo scherp mogelijk in de gaten te houden wil het verspillingen tegen gaan en zo kosten efficiënt mogelijk werken. Op haar site laat CZ in een grafiek zien dat de organisatie kosten per verzekerde bij CZ veel lager liggen dan het landelijk gemiddelde. Daar waar het landelijke gemiddelde zelfs iets stijgt, laat zorgverzekeraar CZ een daling in de gemiddelde kosten zien.

Zie de site van Zorgverzekeraar CZ voor meer informatie over deze jaarcijfers.