Zorgpremie gaat met 2,5% omhoog bij OHRA verzekeringen

Ohra zorgverzekeringenOok Ohra heeft haar nieuwe premies voor de zorgverzekeringen van het premiejaar 2010 bekend gemaakt. Net zoals bij veel andere zorgverzekeraars maakt ook Ohra bekend dat de premie voor de basisverzekering zal stijgen. Per 1januari 2010 gaat de zorgpremie met 2,5% omhoog. Dit is in vergelijking tot de andere zorgverzekeraars een beperkte stijging. De zorgverzekeraar geeft aan dat ze slechts een beperkte premieverhoging hoeft door te voeren omdat de organisatie er financieel goed voor staat en een goed en consistent prijsbeleid heeft gevoerd. Daarmee komt de maand premie bij de direct writer uit de Delta Lloyd stal uit op een bedrag van 96,49 euro. Ohra geeft bij de bekendmaking van de nieuwe premis ook aan haar verzekerden vanaf ingang van het nieuwe verzekeringsjaar digitaal kunnen declareren. Zo kunnen de nota’s van de zorgverleners online worden ingediend. Deze online dienstverlening gaat zelfs nog verder. Ook de geneesmiddelen kunnen online worden besteld via de verzekeraar. Aanvullend op de basisverzekering heeft de verzekeraar een zestal aanvullende zorgverzekeringen. Deze aanvullende verzekeringen zijn afgestemd op verschillende doelgroepen: jongeren, alleenstaanden, duo’s, jonge ouders, gezinnen en vijftig plussers. Per doelgroep wordt een verschillende premie gehanteerd. Nu de nieuwe premies bekend zijn heeft Ohra ook haar nieuwe reclame campagne gelanceerd. Tot en met het einde van het jaar zullen de advertenties van de verzekeraar te zien en te horen zijn. Daarbij wordt extra ingezet op de online dienstverlening die de zorgverzekeraar biedt. Deze service zal de consument mede moeten verlijden om over te stappen van zorgverzekeraar. Zie voor de specifieke premies van de aanvullende verzekeringen en de dekkingsvoorwaarden de site van Ohra.