Zorgpolis van Agis voor Weight Watchers

logo Agis ZorgverzekeringAgis komt vandaag met opmerkelijk nieuws. De Zorgverzekeraar heeft een collectieve zorgpolis ontwikkeld voor mensen die willen afvallen en dit doen met behulp van Weight Watchers. Doelstelling bij deze zorgpolis is dat de mensen een gezond gewicht halen en ook blijven behouden. Iedereen die aan dit criterium kan voldoen krijgt een premiekorting. Om deel te nemen aan deze collectiviteit zal door Agis geen medische keuring worden gevraagd. De ontwikkelde Gezond Gewicht Polis van Agis sluit aan op de vernieuwde cursussen van Weight Watchers. Volgens Agis legt de zorgpolis de focus op een gezonde levensstijl. De zorgverzekeraar wil namelijk niet de mensen aan deze verzekering binden die alleen maar snel willen afvallen. De collectiviteit geeft een korting van 5% op de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. Hieronder vallen ook de tandarts verzekeringen. Maar de zorgverzekering geeft ook een vergoeding voor de cursusgelden van Weight Watchers. Maar de korting kan nog hoger oplopen. Daarvoor zal de verzekerde een Body Mass Index (BMI) moeten laten bepalen. Als deze index aangeeft dat het “gezonde” gewicht is bereikt krijgen het volgende kalenderjaar 10% korting. En om de verzekerde ook te stimuleren om dit streefgewicht vast te houden en te streven naar een gezonde levenswijze, krijgt iedere polishouder zes stabilisatie cursussen aangeboden. Natuurlijk te volgen bij Weight Watchers.