Zorgkeuze prikkel bij Achmea Zilveren Kruis

Zilveren Kruis AchmeaAchmea Zilveren Kruis heeft besloten om het eigen risico van klanten kwijt te schelden als deze klanten gebruik maken van zorgbemiddelingsactiviteiten. Hiermee volgt Zilveren Kruis onder meer CZ. Het gaat hierbij om de bemiddelingsactiviteiten voor negen behandelingen. Het gaat hierbij om behandelingen op het vlak heup, liesbreuk, knie, galblaas, staar, hernia en borstkanker. De verzekeraar moet wel kunnen aantonen dat gebruik is gemaakt van de bemiddeling van Zilveren Kruis. De consument blijft altijd zijn keuze vrijheid behouden .