Zorgfraude best aangepakt door kleine zorgverzekeraar?

DSW Zorgverzekering 2014Deze week kwam de Volkskrant met het bericht over de resultaten bij de aanpak van fraude bij de zorgverzekering. De conclusie is dat de kleine zorgverzekeraars en de regionale zorgverzekeraars de ingediende nota’s beter controleren. Dit ten opzichte van de grotere zorgverzekeraars. In het artikel komen voor al de verzekeraars DSW, Zorg en Zekerheid en de Friesland goed uit de vergelijking. Zij scoorden het beste in het jaar 2012. Dit zijn de resultaten die de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) publiceert. De andere zorgverzekeraars moeten beter hun best doen bij de controle van de ingediende nota’s.

Zorgverzekeraars verantwoordelijk voor bestrijden zorgfraude

In het bericht staat aangegeven dat de zorgverzekeraars al sinds 2006 verantwoordelijk zijn voor de controle op het juist besteden van zorggeld. Daarbij moet voorkomen worden dat vergoedingen worden gegeven voor nooit uitgevoerde handelingen. Maar ook moeten de niet noodzakelijke ingrepen voorkomen worden.
Met de publicatie van de onderzoeksresultaten naar de controle van de facturen geeft de autoriteit een rapport cijfer aan de zorgverzekeraars. Vrijwel alle verzekeraars zijn voor het examen gezakt geeft het NZa aan. Maar de drie kleinere regionale verzekeraars scoren wel goed. De NZa roept de andere verzekeraars op om dit voorbeeld te volgen. Het is niet duidelijk waarom de kleine verzekeraars beter presteren bij het bestrijden van de zorgfraude.
Misschien dat het een kwestie van prioriteiten stellen is. Om zorgfraude goed te kunnen bestrijden moeten de afdelingen van de verzekeraar goed samenwerken. Zowel de financiële afdelingen als de medewerkers van de juridische afdelingen. Zorgverzekeraar DSW is jaren een voorloper in het bestrijden van de fraude. ‘Bij een kleine verzekeraar is de samenwerking tussen afdelingen makkelijker te organiseren dan in een grote organisatie.’ geeft bestuursvoorzitter Chris Oomen aan.

Achmea pakt zorgfraude aan

Zorgverzekeraar Achmea wordt niet genoemd als voorbeeld van de bestrijding van de fraude bij de zorg declaraties. De verzekeraar laat via de woordvoerster weten dat het om oude gegevens gaan die al iets gedateerd zijn. Achmea heeft de bezetting van haar fraudebestrijding teams al verdubbeld en heeft ook de hulp van de verzekerden gevraagd om de onterechte zorgdeclaraties te voorkomen. De resultaten over het jaar 2013 zullen dus een beter beeld moeten laten zien voor een van de grootste zorgverzekeraars. Achmea denkt dat het voor een landelijk opererende grote zorgverzekeraar moeilijker is om de zorgfraude te bestrijden. De regionale verzekeraars zijn in het voordeel omdat ze de verzekerden onder kan brengen bij een klein aantal plaatselijke ziekenhuizen. Zo kun je de declaraties in meer detail controleren. We moeten dus even afwachten tot de resultaten van 2013 bekend worden om te zien of de extra inzet van Achmea de vruchten afwerpt in het bestrijden van zorg fraude.