Zorg onder de loep: E-consult huisartsen nog in kinderschoenen

Agis ZorgverzekeringSlechts één op de duizend verzekerden van Agis Zorgverzekeringen heeft ooit een e-consult met een huisarts gedaan. Dat blijkt uit de gegevens van deze zorgverzekeraar. Uit onderzoek van de Universiteit van Twente uit 2006 blijkt echter dat 75 procent van alle verzekerden in Nederland daaraan wel behoefte heeft. Ook Agis ziet in de afgelopen jaren een stijging in deze behoeften.
Reden van deze tegenstelling is dat maar 10 procent van de huisartsen e-consulten uitvoert.
Een overgroot deel van de huisartsen vindt namelijk dat elektronische raadpleging te weinig kwaliteit biedt. Zij zien deze nieuwe manier van serviceverlening vooral als vervanging voor het telefonische overleg.
Hoe vaak en op welke manier gaan we eigenlijk naar de huisarts? Negen van de tien mensen met een Agis zorgverzekering maken jaarlijks gebruik van een huisarts. Naast het beperkte gebruik van e-mailconsult doen zij dit als volgt:

  • Met tweederde van de consulten is een bezoek aan de huisarts de verwachte koploper
  • Minder dan één op de tien krijgt visite aan huis van de huisarts
  • Ongeveer een kwart van de huisartsraadplegingen bestaat uit een telefonisch gesprek, niet te verwarren met het telefonisch maken van een afspraak.

Hoewel het een goed alternatief lijkt voor telefonisch consult is het e-mailconsult dus nog niet goed uit de verf gekomen. Om beter in de behoefte van e-mailconsult te voorzien, heeft Agis een online Agis Arts beschikbaar. Lees meer over deze en alle andere online specialisten op Agis online gezondheid. Lees het gehele artikel ‘E-consult huisartsen nog in kinderschoenen’