Zilveren Kruis zoekt contact met actiegroep Ziekenhuis Hoogeveen

Zilveren Kruis ZorgverzekeringIn het Ziekenhuis van Hoogeveen en de wijde omgeving is veel onrust ontstaan over de toekomst van het ziekenhuis. In de media is veel aandacht besteed aan het rapport dat is uitgebracht over de toekomstige ziekenhuiszorg. Taken in de zorg zullen opnieuw verdeeld moeten worden. Alle zorgverzekeraars en alle ziekenhuizen in Nederland hebben afgesproken dat ze voldoen of gaan voldoen aan de kwaliteitsnormen die artsen ontwikkeld hebben. Artsen hebben die juist ontwikkeld om te zorgen dat iedereen de beste zorg op de beste plek blijft krijgen. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis geeft op haar site aan dat ze aanwezig wil zijn bij het bespreken van de samenwerking en taakverdeling van ziekenhuizen. Ze zal verschillende informatiebijeenkomsten bezoeken. Ook zal Zilveren Kruis in overleg treden met het actiecomité in Hoogeveen.

Contact tussen actie groep en Zilveren Kruis

Zilveren Kruis geeft op haar site aan dat uit verschillende gesprekken is gebleken dat de mensen onvoldoende weten dat de zorg in Nederland niet overal voldoet of kan voldoen aan de door artsen gestelde kwaliteitsnormen. Zilveren Kruis geeft expliciet aan dat dit niet alleen in de regio rond Hoogeveen het geval is, maar ook in andere delen van het land. Veel verzekerden in Hoogeveen hebben een zorgverzekering lopen bij Zilveren Kruis of bij een van de andere Achmea zorgverzekeraars. Het actiecomité van Ziekenhuis Hoogeveen roept verzekerden op om van zorgverzekeraar te gaan wisselen. Zilveren Kruis Achmea wordt mede gezien als de veroorzaker van alle onrust rond het ziekenhuis. Een ziekenhuis dichtbij geeft de bewoners niet alleen veel vertrouwen in de zorgverlening maar zorgt dat de zorg ook toegankelijk blijft. Er is veel onrust over het feit dat zorgactiviteiten mogelijk worden overgedragen aan het ziekenhuis in Emmen.

Zorgverlening moet voldoen aan kwaliteitsnormen

Zilveren Kruis geeft aan dat het belangrijk vindt dat wordt voldaan aan de kwaliteitseisen en dat samen met partijen wordt besloten waar de zorg het beste gegeven kan worden. Maar deze kwaliteitseisen zijn voor veel verzekerden niet transparant. Het ziekenhuis is toch sterk afhankelijk van de kwaliteit van haar personeel en de specialisten? Daarbij zijn de specialisten niet voor het leven verbonden aan een ziekenhuis. Hopelijk kunnen de verzekeraars de gemoederen in Hoogeveen wat bedaren. En het gevoel wegnemen dat het slechts om een besparingsactie gaat waarbij minder gekeken wordt naar de mensen die zorg afnemen en afhankelijk zijn van een ziekenhuis vlak bij. En wat betreft de werkgelegenheid is Ziekenhuis Hoogeveen ook belangrijk. De stad heeft de afgelopen jaren al veel grote werkgevers zien vertrekken.