Zilveren Kruis vergoedt online zelfhulp bij depressieve klachten

Zilveren Kruis AchmeaBijna 1 op de 5 Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met depressieve klachten. Het online zelfhulpprogramma ‘Kleur je leven’ helpt mensen die zelf iets aan deze klachten willen doen. Zilveren Kruis vergoedt deze online zorgvorm als eerste zorgverzekeraar voor haar verzekerden.
Preventie ‘Kleur je leven’ is een interactieve website die door het Trimbos-instituut ontwikkeld is en die tot 1 februari 2010 werd gesubsidieerd door het Ministerie van VWS. ‘Kleur je leven’ wordt aangeboden door Mentalshare. Het doel van de internethulp is depressieve klachten bij volwassenen te verhelpen of verminderen en daarmee een toename van klachten dan wel een depressieve stoornis te voorkomen. Dit past goed bij de visie van Zilveren Kruis op het gebied van zelfmanagement en preventie.
Goede resultaten ‘Kleur je leven’ bestaat uit 8 lessen waarin je leert om beter met klachten om te gaan en met meer plezier te leven. Veel mensen reageren positief op deze laagdrempelige vorm van hulp, waarbij je zelf de regie hebt. Een verwijzing van een huisarts is niet nodig en de cursus is volledig via internet in eigen tijd en tempo te volgen. Bij de digitale inschrijving wordt door een psycholoog beoordeeld of de online zelfhulp geschikt is voor de klachten die iemand heeft. 11.000 mensen hebben de online cursus de afgelopen jaren al gevolgd. Ruim 70% van de deelnemers geeft aan door de cursus beter te kunnen omgaan met hun somberheid.
Bewezen effectief ‘Kleur je leven’ is bewezen effectief in het verminderen van depressieve klachten en het voorkomen van een klinische depressie. Filip Smit, hoogleraar evidence-based public mental health aan de Vrije Universiteit en senior onderzoeker bij het Trimbos-instituut: “Uit onderzoek blijkt dat online zelfhulpprogramma’s voor depressie in klinisch en economisch opzicht effectief zijn. De kans op het ontstaan van een depressie neemt met 20% á 30% af”. De cursus is door het ‘Centrum Gezond Leven’ van het RIVM erkend als bewezen effectief. Op de websites www.kleurjeleven.nl en www.zilverenkruis.nl/kleurjeleven (niet meer beschikbaar) is informatie over ‘Kleur je leven’ te vinden. (Bron: persbericht Zilveren Kruis)