Zilveren Kruis introduceert Beter Af Seizoenspolis

Zilveren Kruis AchmeaIn samenwerking met de Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) heeft Achmea Zilveren Kruis een nieuwe zorgverzekering ontwikkeld. Deze zorgverzekering is speciaal samengesteld voor de Seizoenarbeider. Deze nieuwe verzekering biedt een lage dagpremie maar tevens wordt het verlichte en vrijwillige eigen risico verzekerd in een speciale collectieve aanvullende verzekering. Groot voordeel van deze regeling is dat de verzekerden bij eventuele declaraties niet te maken krijgen met onverwachte extra ziektekosten. Aangesloten verzekerden ontvangen na acceptatie voor de verzekering alleen een zorgpas. Geen overbodig papierwerk.
Vast onderdeel van de Beter Af Seizoenspolis is ook de uitgebreide repatriëringregeling van Nederland naar het land van herkomst. Deze regeling is van toepassing in het geval van overlijden maar ook wanneer de werknemer langdurig in het ziekenhuis moet verblijven.
Deze verzekering is een goede optie voor de buitenlandse werknemer. Deze werknemers zijn met het ingaan van de nieuwe zorgwet verplicht om in Nederland een zorgverzekering te sluiten. Dit moet dan ook altijd een Nederlandse zorgverzekering zijn.  Om de seizoensarbeiders op dit vlak te ondersteunen heeft LTO Seizoensarbeid afspraken gemaakt met de grote verzekeraars en de sociale verzekering.  Ondernemers kunnen nu hun werknemers per dag aanmelden en afmelden voor de zorgverzekering. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van de website van LTO Seizoenarbeid. Deze site is beschikbaar in diverse talen. LTO Seizoenarbeid draagt na meldingen zorg voor de verdere afhandeling. Ook verzorgt het eventueel de aanvragen voor de zorgtoeslag. Zie verder http://www.seizoenarbeid.nl/

Reacties gesloten