Zilveren Kruis en Agis zetten stappen in verhogen kwaliteit van zorg

Achmea zorgverzekeringZilveren Kruis Achmea en Agis Zorgverzekeringen zijn blij dat de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH) stappen zet in de verdere verhoging van de kwaliteit van risicovolle behandelingen. Nu de NVvH voor een achttal operaties (voor zeven oncologische aandoeningen en één vaataandoening) kwaliteitsnormen heeft vastgesteld, zullen de zorgverzekeraars van Achmea deze normen ook gaan monitoren en zo nodig ziekenhuizen selectief contracteren per 2012.
“De kwaliteit van chirurgische behandelingen in Nederland is van een hoog niveau. Toch is er altijd ruimte voor verbetering. Het is goed dat de beroepsgroep de handschoen heeft opgepakt. Op deze manier kunnen we gezamenlijk vervolgstappen zetten in het nog verder verbeteren van de zorg in Nederland,” aldus Roelof Konterman, voorzitter divisie Zorg van Achmea.
“Voor 1 maart gaan wij met alle ziekenhuizen in gesprek om huidige behandelgegevens te bespreken. Met ziekenhuizen die niet aan de normen van de beroepsgroep voldoen en de omliggende ziekenhuizen willen we vervolgens bespreken welke mogelijkheden er zijn om de zorg te herschikken. Dit kan variëren van het initiëren van samenwerkingsverbanden tot het niet meer uitvoeren van deze behandeling. Uiterlijk per 1 januari 2012 moet iedereen aan de kwaliteitsnormen voldoen.”
Het concentreren van hoogcomplexe zorg vergroot de succeskans voor de patiënt en vermindert het risico op complicaties. Dit betekent niet dat ziekenhuizen die op dit moment onder de norm zitten slechte zorg leveren. “We willen alleen dat de zorg nog beter wordt en iedereen de allerhoogste kans op succes krijgt.”
Verzekerden die vragen hebben kunnen uiteraard altijd contact zoeken met de klantenservice van Zilveren Kruis of Agis, maar in principe kan iedereen terecht in elk ziekenhuis dat de betreffende behandelingen op dit moment uitvoert.
“Hiermee steunen wij dus volledig de normen die de beroepsgroep gesteld heeft. We gaan ervan uit dat ook de ziekenhuizen en medisch specialisten achter de normen zullen staan en dat ze dit jaar samen met ons de stap gaan zetten naar specialisatie en concentratie van de risicovolle behandelingen. Ons uitgangspunt is dat er uiteindelijk geen ziekenhuis onder de norm valt per 1 januari 2012. Dat is voor patiënten ook duidelijker.” (Bron: persbericht Achmea)