Zilveren Kruis en Agis maken kwaliteit transparant

Zilveren Kruis AchmeaOp 31 januari 2011 heeft de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) voor een achttal operaties kwaliteitsnormen vastgesteld. Zilveren Kruis Achmea en Agis Zorgverzekeringen hebben in de maand februari bij alle ziekenhuizen navraag gedaan of zij voldoen aan deze normen of (nog) niet.
De informatie is inmiddels beschikbaar en wordt via de websites van de verzekeraars met de verzekerden gedeeld (www.zilverenkruis.nl/kwaliteitsnormen). Ook de huisartsen hebben de informatie ontvangen, omdat zij vaak het eerste contact zijn van een patiënt.
“De kwaliteit van chirurgische behandelingen in Nederland is van een hoog niveau. Toch is er altijd ruimte voor verbetering. Ziekenhuizen moeten per 1 januari 2012 aan de kwaliteitsnormen van de NVvH voldoen.
Met ziekenhuizen die (nog) niet aan de normen voldoen en de omliggende ziekenhuizen gaan we de komende maanden bespreken welke mogelijkheden er zijn om de zorg te herschikken door samenwerkingsverbanden of het niet meer uitvoeren van deze behandeling. Daarbij willen we zo veel mogelijk rekening houden met regionale spreiding, zodat onnodig lange reistijden worden voorkomen” aldus Roelof Konterman, voorzitter divisie Zorg van Achmea.
Achtergrond
Uiterlijk per 1 januari 2012 moeten alle ziekenhuizen aan de kwaliteitsnormen voldoen of er voor kiezen de behandeling niet langer uit te voeren. “Het is goed dat de beroepsgroep normen vaststelt. Op deze manier kunnen we samen stappen zetten in het continu verbeteren van de zorg. Wij zullen deze normen ook gaan monitoren en zo nodig ziekenhuizen selectief contracteren per 2012.”
Zilveren Kruis Achmea en Agis Zorgverzekeringen zijn blij dat de NVvH stappen heeft gezet in de verdere verhoging van de kwaliteit van risicovolle behandelingen. Het concentreren van hoogcomplexe zorg vergroot de succeskans voor de patiënt en vermindert het risico op complicaties. Dit betekent niet dat ziekenhuizen die op dit moment onder de norm zitten slechte zorg leveren.
De zorgverzekeraars van Achmea willen dit jaar samen met de ziekenhuizen de stap gaan zetten naar specialisatie en concentratie van risicovolle behandelingen. Het uitgangspunt is dat er uiteindelijk geen ziekenhuis onder de norm valt per 1 januari 2012. Dat is voor patiënten ook duidelijker. (Bron: Persbericht Achmea)