Worden we gestuurd naar zorgverzekering door verzekeraar ?

Nederlandse Zorg autoriteitVandaag presenteert de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) resultaten van een onderzoek naar het gedrag van zorgverzekeraars. En nu blijkt dat een zorgverzekering niet voor iedereen toegankelijk is. Uit het onderzoek komt naar voren dat zorgverzekeraars met “trucjes” de verzekerden sturen naar bepaalde zorgverzekeringen.

Drempels bij zorgverzekering

De NZA heeft over het jaar 2012 en 2013 onderzoek gedaan naar de zorgverzekeringen. Daarbij is duidelijk geworden dat verzekeraars drempels opwerpen bij bepaalde zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een doelgroep benadering. Bijvoorbeeld door het aanbieden van speciale zorgverzekeringen voor studenten, gezinnen of ouderen. Consumenten die niet tot deze doelgroep behoorden konden een dergelijke zorgverzekering alleen afsluiten door telefonisch contact op te nemen of een schriftelijk verzoek in te dienen. Voor de consumenten die wel tot de doelgroep behoren was het veel eenvoudiger. Zijn konden gewoon online via de website de website de zorgverzekering naar keuze afsluiten.

Het bestaan van deze doelgroep verzekeringen is natuurlijk al bekend en duidelijk. Maar ik wist niet dat je toch voor deze zorgverzekering kan kiezen als je niet in de doelgroep valt. Een andere opvallende constatering in het onderzoek van de NZa is dat een bepaalde polis wel beschikbaar is voor bestaande verzekerden. Terwijl deze verzekering niet te sluiten is voor nieuwe verzekerden.

De NZa geeft aan dat ze het onacceptabel vindt dat consumenten op deze manier worden gestuurd bij de keuze van een nieuwe zorgverzekering. De organisatie geeft aan te kijken of er maatregelen te treffen zijn. Want door deze manier van handelen kan het solidariteit principe van de zorgverzekering onnodig onder druk komen te staan. We zullen binnenkort wel meer horen over de beslissingen die de NZa zal nemen.