Weinig zorgverzekeringen met medische acceptatie in 2010

Logo Verzekeringssite.nlVijftien verzekeraars hanteren geen acceptatie-eisen of wachttijd Circa 96 procent van de Nederlanders heeft een aanvullende zorgverzekering. Bijna één miljoen verzekerden durven niet van maatschappij te wisselen uit angst voor medische acceptatie-eisen.* De onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl onderzocht bij 43 zorgverzekeraars in totaal 318 pakketten. Hieruit blijkt dat voor slechts 23 procent van de polissen acceptatie-eisen gelden. Het gaat dan voornamelijk om de meest uitgebreide pakketten. Vijftien zorgverzekeraars kennen zelfs helemaal geen medische eisen of wachttijden.
Aanvullende pakketten Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om iedereen te accepteren voor het basispakket. In 2010 hanteren negen verzekeraars bij vijftien aanvullende polissen acceptatie-eisen. Maatschappijen die medische acceptatie kennen, doen dit veelal op hun meest uitgebreide polis. Bijvoorbeeld het Top-pakket van Delta Lloyd Top of Excellent van Avéro Achmea. Daartegenover staat een zorgverzekeraar als ONVZ, die aan meerdere polissen eisen stelt.
Tandartsverzekeringen De 43 zorgverzekeraars bieden in totaal 110 tandartsverzekeringen aan. Bij 24 maatschappijen worden medische eisen gesteld aan nieuwe klanten. Het gaat hierbij om 55 tandpolissen, die in de meeste gevallen een dekking bieden van meer dan 750 euro per jaar.
Wachttijd vergoedingen Bij 12 procent van de verzekeraars kunnen nieuwe klanten te maken krijgen met een wachttijd. Bij De Amersfoortse, ASR, FBTO, De Friesland en Salland varieert de wachttijd van zes maanden tot twee jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om orthodontie, ooglid- of flapoorcorrectie. “Consumenten doen er goed aan om deze voorwaarden goed te bekijken. Kosten die gedurende deze wachttijd worden gemaakt, krijgen verzekerden niet vergoed,” aldus Erik Hordijk, directeur van Verzekeringssite.nl.
Medische acceptatie en wachttijden voor nieuw verzekerden 2010 Uit het onderzoek blijkt dat vijftien verzekeraars geen medische acceptatie-eisen en/of wachttijden hanteren ten aanzien van nieuwe klanten. Dat zijn AnderZorg, Azivo, AZVZ, CZdirect, DSW, IZA Cura, IZA Zorgverzekeraar, IZZ Zorgverzekeraar, Kruidvat, Menzis, Stad Holland Zorgverzekeraar, TakeCareNow!, Univé Zekur en Zorg en Zekerheid. (Zie hier artikel met overzicht (Niet meer beschikbaar))
Wisselen van zorgverzekering Hordijk: “Door online te vergelijken, zien mensen direct voor welke verzekeraar zij wel of niet worden geaccepteerd. Voor verreweg de meeste polissen zal overstappen geen enkel probleem vormen.” Tot 1 januari 2010 heeft iedereen de tijd om de oude verzekering op te zeggen. Aanmelden bij een nieuwe zorgverzekeraar kan vervolgens tot 1 februari 2010. Hordijk: “Elke Nederlander kan besparen door over te stappen naar een zorgverzekering met een lagere premie. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering in 2010 bedraagt 276 euro per jaar.”
Premiestijging zorgverzekering 2010 Eerder concludeerde Verzekeringssite.nl al dat sinds de invoering van het nieuwe Zorgstelsel in 2006 consumenten gemiddeld 28 procent meer kwijt zijn voor hun basisverzekering. De gemiddelde basispremie stijgt volgend jaar met 41 euro (3,7 procent), daar waar het ministerie van Volksgezondheid op Prinsjesdag nog uitging van een verhoging van 20 euro per jaar. In 2010 zal een gezin gemiddeld 137 euro meer betalen aan zorgpremies. (Bron: persbericht verzekeringssite.nl)

* http://www.nivel.nl/pdf/factsheet-wisselen-van-zorgverzekeraar.pdf (Utrecht: NIVEL, 2009)