Viaticale Zorg Groep richt zich op terminaal zieken

VZG Viaticale Zorg GroepMet een heldere site geeft Viaticale Zorg Groep informatie over de doelstellingen van het bedrijf. Zo staat op de introductie pagina van het Zoetermeerse bedrijf te lezen dat VZG zicht richt op terminaal zieken. De Viaticale Zorg groep wil ervoor zorgen dat de levensverzekering van mensen met een terminale ziekte eerder wordt uitgekeerd. Hierbij wil het bedrijf de zieken tot dienst zijn waarvan het leven al helemaal op de kop staat door de terminale ziekte.

Bij constatering van de ziekte komt de patiënt vaak voor enorme kosten te staan voor de behandeling van de ziekte en het levensonderhoud. Of de kosten voor een second opinion of die onbetaalbare buitenlandse behandeling. Tevens staat de patiënt ook vaker stil bij de laatste wensen. Maar voor de terminale patiënten die eerder een levensverzekering hebben gesloten kan VGZ een mogelijk oplossing bieden. De Viaticale Zorg Groep wil zorg dragen dat de uitkering van de levensverzekering eerder zal plaats vinden.

Wanneer deze uitkering als tijdens leven plaatsvindt kan de patiënt zelf het bedrag nog aanwenden. In andere gevallen komt de uitkering veelal ten goede van de nabestaanden. VGZ geeft op de site aan dat een kort gesprek met hun veelal genoeg is om een vervroegde uitbetaling in gang te zetten. Hierbij wordt de patiënt en de familie de vervelende gesprekken met verzekeringsartsen of –agenten uit handen genomen. Een aanvraagformulier invullen, een terminaalverklaring van de behandelend arts of specialist , de polis en een kopie identiteitsbewijs is alles wat nodig is. Een medewerker van VZG haalt de documenten persoonlijk op en brengt deze in bewaring bij bij de notaris. Zie de website voor meer informatie over viaticale zorg: www.viaticalezorg.nl

De dienstverlening van VGZ roept bij veel mensen vragen op. Vaak wordt deze dienstverlening vergeleken met de diensten van het voormalige Easy Life. Maar anderen denken daar weer anders over. Ook de AFM heeft zich in de discussie gemengd. Zij heeft aangegeven dat de belegger, in het geval van een viaticale regeling, belang heeft in het zo snel mogelijk overlijden. Indien dit het geval is kan een regeling vaak nietig worden verklaard omdat deze strijdig is met goede zeden.

Maar de rechtelijk macht heeft zich hierover nog niet uitgesproken. Dit is dan ook de reden dat de AFM eist dat in een prospectus duidelijk wordt aangegeven dat een viaticale regeling mogelijk strijdig is met het Nederlandse recht en daarom nietig verklaard kan worden. De Viaticale Zorg Groep geeft aan dat zij geheel in lijn met de wens van AFM melding maakt van het feit dat een contract mogelijk nietig is naar Nederlands recht (www.viaticalezorg.nl/participatie/prospectus). In reactie op het de verwijzing die mensen maken naar een constructie als Easy Life schrijft VGZ het volgende: “Tevens heb ik niets met Easy Life te maken omdat ik juist geld GEEF aan terminale patiënten, het is een overbruggen, en geen belegging, ik koop ook de polis niet en handel er niet mee. Ik zoek niet actief naar participanten, ze zijn welkom als ze een mooie rente willen ontvangen, maar meer ook niet…mijn bedrijf richt zich op de patiënten!