VGZ komt met ZorgHulp op iPhone

VGZ zorgverzekeringSteeds meer zorgverzekeraars komen met applicaties voor de iPhone. Zagen we eerder al de applicatie voor het indienen van declaraties bij zorgverzekeraar FBTO. Nu komt VGZ met een ander type applicatie, de ZorgHulp. Deze applicatie moet dienen als geheugensteun bij een eventueel bezoek aan de huisarts of een andere zorgverlener. De applicatie van VGZ biedt namelijk een lijstje met vele gestelde vragen en de mogelijkheid om het consult op te nemen. Ten aanzien van dit laatste wordt wel nadrukkelijk aangegeven dit wel kenbaar te maken bij de zorgverlener en hiervoor toestemming te vragen. De applicatie kan worden gevonden in de Apple App Store en is gratis te downloaden. De applicatie is uitvoerig getest en voorgelegd aan klankbordgroepen van zowel artsen als patienten. Op basis van de positieve gebruikservaringen is de applicatie nu algemeen aangeboden. VGZ claimt de eerste zorgverzekeraar te zijn die een dergelijke applicatie aanbiedt aan de markt. De verzekeraar wil hulp bieden aan de consumenten wanneer deze in het circuit van zorgverlening komen. Vaak is men dan nerveus en wordt veel belangrijke informatie vergeten die tijdens een gesprek met een zorgverlener is medegedeeld. Nu kan in een neutrale omgeving het consult nog eens worden afgespeeld en kunnen de eventuele vervolg acties genomen worden mochten zaken nog niet duidelijk zijn. En mogelijk dat de veel gestelde vragen hier al een uitkomst bieden. Nu nog wachten dat de ZorgHulp ook beschikbaar gaat komen op andere mobiel platformen zoals Android en Windows Mobile.