Verzekeringssite: Helft polissen zorgverzekering 2010 wijzigt

Logo Verzekeringssite.nlMeeste wijzigingen in dekking fysiotherapie Uiterlijk 19 november hebben de laatste Nederlanders het nieuwe aanbod voor de zorgverzekering 2010 van hun verzekeraar ontvangen. De premies van de aanvullende verzekeringen stijgen met gemiddeld 6 procent. Meer dan de helft van de polissen wijzigt volgend jaar. In een kwart van de gevallen betekent het zelfs een verslechtering. Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl naar de voorwaarden van 136 aanvullende zorgverzekeringen.
Wijzigingen dekking zorgverzekeringVerzekeringssite.nl legde bijna alle aanvullende polissen van de zorgverzekeraars voor 2009 en 2010 naast elkaar. Hierbij zijn de volgende onderdelen nader bekeken: fysiotherapie, brillen, contactlenzen, alternatieve geneeswijzen en kraamzorg thuis. Van de 136 polissen is 56 procent gewijzigd. In 25 procent van de gevallen zijn de vergoedingen uitgebreid; 25 procent is verslechterd; 6 procent van de polissen kenden zowel uitbreidingen als verslechteringen.
Vergoedingen fysiotherapie meest aangepast
Net als verleden jaar voeren verzekeraars veel wijzigingen door op het onderdeel fysiotherapie. Bij 13 procent van de polissen zijn de vergoedingen uitgebreid (tegenover 30 procent in 2009), terwijl 18 procent is verslechterd. Vooral het aantal behandelingen dat vergoed wordt, is door verschillende verzekeraars verlaagd. De overige onderzochte onderdelen zijn in beperktere mate gewijzigd.

OngewijzigdUitgebreidVerslechterdDeels uitgebreid,
Deels verslechterd
Fysiotherapie67%13%18%2%
Brillen91%3%4%1%
Contactlenzen93%2%5%0%
Alternatieve
Geneeswijzen
82%7%10%0%
Kraamzorg thuis92%6%2%0%

Groot verschil tussen zorgverzekeraars  Een kwart van de zorgverzekeraars heeft alleen verbeteringen van de dekking doorgevoerd. Het gaat om de volgende verzekeraars: AnderZorg, Avéro Achmea, CZ, CZdirect, De Friesland, DSW, Menzis, Stad Holland en Univé Zekur. Daartegenover staan maatschappijen die enkel en alleen vergoedingen verlagen.
Zorgwensen voor 2010  “Veel Nederlanders kijken niet of nauwelijks om naar hun zorgpolis. Dat is begrijpelijk, want het is niet de leukste bezigheid. Maar zorgverzekeraars wijzigen bijna altijd wel iets in het nieuwe aanbod. Dat kan positief uitpakken, maar natuurlijk ook minder gunstig,” aldus Erik Hordijk, directeur van Verzekeringssite.nl. “Door op een vergelijkingssite de belangrijkste zorgwensen voor 2010 in te vullen, kun je heel eenvoudig nagaan of het nodig is om van zorgverzekering te wisselen of het huidige zorgpakket aan te passen.”
Premiestijging zorgverzekering 2010  Eerder concludeerde Verzekeringssite.nl al dat sinds de invoering van het nieuwe Zorgstelsel in 2006 consumenten gemiddeld 28 procent meer kwijt zijn voor hun basisverzekering. De gemiddelde basispremie stijgt volgend jaar met 41 euro (3,7 procent), daar waar het ministerie van Volksgezondheid op Prinsjesdag nog uitging van een verhoging van 20 euro per jaar. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering bedraagt 23 euro per maand. In 2010 zal een gezin gemiddeld 137 euro meer betalen aan zorgpremies. (Bron: Verzekeringssite.nl)

Reacties gesloten