OOM laat premies zorgverzekering stijgen

OOM zorgverzekeringMisschien niet een heel bekende verzekeraar voor de meeste consumenten. Maar een verzekeraar die zich op een specifieke doelgroep richt. Ontstaan in 1940 was de verzekeraar opgericht met als doel om oorlogsschade te verzekeren. Gelukkig is dit niet langer nodig. De verzekeraar heeft zicjt nu meer gericht op het verzekeren van verzwaarde brandrisico’s en verzekeringen voor Nederlanders die naar het buitenland vertrekken of buitenlanders die naar Nederland komen. OOM verzekeringen biedt natuurlijk ook een dekking voor de zorgkosten vanuit haar verzekeringen. Binnen de polissen als Young Traveler, Young Global Traveler of bijvoorbeeld een Global Visitor verzekering kunnen ook de ziektekosten worden meegenomen. De premies voor de ziektekostenverzekering in deze polissen zullen in het nieuwe verzekerings jaar gaan stijgen. Deze verhoging van de premies is noodzakelijk in verband met de hogere (internationale)ziektekosten en het toegenomen aantal declaraties. Vooral de stijging van de zorgkosten in de Verenigde Staten blijkt fors gestegen te zijn. Daarom zullen de premies voor de langlopende Global Traveler verzekering het hardst getroffen worden door de premiestijging. Vorig jaar hoefde OOM verzekeringen geen verhoging in de premies door te voeren. OOM verzekeringen is geen regulieren zorgverzekeraar. Zo kan het een langlopende ziektekosten verzekering aanbieden of een kortlopende ziektekostenverzekering. Tevens is geen sprake van een wettelijk eigen risico. Wanneer de verzekerde het wil kan ook een zorgverzekering worden afgesloten zonder eigen risico. Zie voor meer details van de zorgverzekeringen van OOM de site van de verzekeraar. Daar staat meer informatie over de gehanteerde premies en de vergoedingen.