Verzekerden PWZ Achmea naar Zilveren Kruis Achmea

Zilveren Kruis AchmeaHet lag natuurlijk in de lijn der verwachting dat Achmea iets zou doen aan het aantal labels waarmee het haar zorgverzekeringen aanbied in de markt. De verwachting is dan ook dat Achmea een sterke consolidatie in labels zal doorvoeren in dit segment van de verzekeringsmarkt. De verzekeraar maakt nu bekend dat de verzekerden van PWZ Achmea informatie hebben ontvangen over de overgang naar Zilveren Kruis. Deze overgang zal actief worden in het nieuwe verzekeringsjaar. Achmea geeft aan dat ondanks deze aanpassing het regionale karakter en de afspraken van de grootste zorgverzekeraar in de Zaanstreek/Waterland blijven bestaan. Er zal dus geen verandering optreden in de zorgverleners waar de verzekerden terecht kunnen. Ze kunnen nog steeds naar de vertrouwde specialisten. Voor Achmea is het een relatief eenvoudige stap om de twee labels samen te voegen. Op dit moment zijn namelijk al de verzekeringsvoorwaarden gelijk voor beide merken. Verder maken beide merken gebruik van dezelfde administratie faciliteiten. De voornaamste verandering die dus wordt doorgevoerd is vooral het vervangen van de merknaam PWZ Achmea naar Zilveren Kruis. Hiervoor zullen alle officiële documenten, waaronder polisbladen, worden aangepast. De nieuwe polisbladen en de nieuwe verzekeringspasjes zullen in de loop van de maand november naar de verzekerden worden verstuurd. Naast het informeren van haar verzekerden is PWZ Achmea ook begonnen met het informeren van haar zorgaanbieders.

Reacties gesloten