Verrassende premieverhoging bij DSW zorgverzekering

premieverhoging bij DSW zorgverzekeringOpnieuw is zorgverzekeraar DSW de eerste die de nieuwe premie voor de zorgverzekering bekend maakt. Maar dit jaar een verassende premieverhoging bij DSW zorgverzekering. Veel hoger dan eerst werd aangenomen. Het ministerie verwachte slechts een beperkte premieverhoging.

Forse premieverhoging bij DSW zorgverzekering

Tijdens Prinsjesdag sprak het kabinet nog uit een beperkte premieverhoging te verwachten bij de zorgverzekering. Na het gelijk blijven van het Eigen Risico voorspelde het kabinet een verhoging van 3,50 euro per maand.

Zorgverzekeraar DSW heeft nu als eerst de nieuwe premie voor de zorgverzekering 2017 bekend gemaakt. De verzekeraar laat de premie veel forser stijgen. De verzekerden zullen bij DSW per maand meer dan 9,25 euro per maand extra gaan betalen.

Deze verhoging valt dan ook veel forser uit dan wat de verwachting was van het kabinet. Voor de nieuwe zorgverzekering betaal je straks 108 euro per maand. Voor de zorgverzekering van 2016 betaal je bij DSW nu 98,75 euro per maand. In het nieuwe jaar betaal je dus bijna 10% meer voor de basisverzekering.

Verklaring premieverhoging DSW zorgverzekering

Ieder jaar krijgt DSW veel aandacht in de media bij de premie vaststelling voor de nieuwe zorgverzekering. Omdat DSW de eerste verzekeraar is wordt alvast de toon gezet voor de premie. Het speculeren over het premie beleid bij de andere grote zorgverzekeraars kan dan beginnen. Dit jaar krijgt DSW door de onverwachte hoge premieverhoging extra veel aandacht.

DSW laat weten dat deze premiestijging het gevolg is van duurdere medicijnen en de uitbreiding van het basispakket.

Afgelopen jaar heeft DSW door het aanspreken van de eigen reserves de premie verhoging kunnen beperken. In 2015 wist het door de inzet van eigen reserves de premie voor de zorgverzekering gelijk te kunnen houden ten opzichte van het jaar daarvoor. DSW laat weten dat het niet ieder jaar fors de eigen reserves kan aanspreken. Het moet als verzekeraar ook blijven voldoen aan de strenge richtlijnen die de financiële instanties en wetgever opleggen.

Ook dit jaar gebruikt DSW de reserves om de premieverhoging te beperken. Volgens DSW wordt op jaarbasis per verzekerde 145 euro gebruikt uit de reserves. Zonder deze reserves was de premie verhoging nog hoger uitgevallen.

Directeur Chris Oomen heeft televisie en radio uitleg gegeven over de nieuwe premiestelling voor de DSW zorgverzekering. Waarbij uitvoerig is ingegaan op de reden van een hogere premieverhoging dan het kabinet had verwacht.

Combinatiepolis

Bij zorgverzekeraar DSW kun je kiezen voor één type zorgverzekering. Het gaat hierbij om een combinatiepolis. Een combinatie van een restitutieverzekering en een naturaverzekering.

Als verzekerde kun je bij DSW ook kiezen voor een zorgverlener waarmee DSW geen contract heeft gesloten. Dan moet de verzekerde wel zelf de kosten voorschieten. Ook kan de eventuele vergoeding van de verzekeraar lager uitvallen.

Lees meer over de premieverhoging bij de DSW zorgverzekering op de site van de verzekeraar DSW. Bekijk de speciale pagina voor informatie over de DSW zorgverzekering.