Verlaging basispremie bij CZ Zorgverzekering 2013

CZ Zorgverzekering 2013Vandaag maakt Zorgverzekeraar CZ uit Tilburg de premies bekend voor de zorgverzekering 2013. En ook deze grote zorgverzekeraar heeft goed nieuws ten aanzien van de premie. Voor de basisverzekering wordt een premie verlaging doorgevoerd. De nieuwe premie voor 2013 is vastgesteld op € 105,60. Dit is € 2,20 lager dan de premie voor de basisverzekering in 2012. Deze lagere premie is mogelijk geworden door de stijging van het verplichte Eigen Risico en de besparingen die CZ heeft gerealiseerd door het scherper inkopen van de zorg. De premies voor de aanvullende zorgverzekeringen zullen gelijk blijven.

Zorgverzekeraar CZ financieel gezond

In het nieuwsbericht dat de zorgverzekeraar plaats op haar internetsite worden niet alleen de nieuwe premies bekend gemaakt. CZ geeft ook aan dat het financieel gezond is. In het verzekeringsjaar 2012 zijn de financiële reserves versterkt. Daarmee voldoet CZ aan de hogere solvabiliteitseisen. De organisatie is gezond en voldoet aan alle financieel gestelde eisen.

Introductie nieuwe CZ basisverzekering

Wanneer consumenten een nieuwe zorgverzekering 2013 kiezen hebben ze bij CZ een extra optie gekregen. De zorgverzekeraar introduceert een nieuwe basisverzekering. Dit is de CZ Zorgbewust polis. De premie voor deze nieuwe basisverzekering wordt scherp ingestoken met een maandpremie van € 101,90 per maand. Door een aanpassing van de dienstverlening is de premie nog scherper geprijsd dan de CZ Zorg op maat polis. Wanneer je voor deze nieuwe basisverzekering kiest krijg je te maken met de volgende polisvoorwaarden:

  • alle communicatie via internet verloopt
  • automatische incasso van de premie
  • 50% vergoeding van marktconforme (gebruikelijke) tarief bij niet-gecontracteerde zorgverleners
    beperkte keuze in het vrijwillig eigen risico (€ 500,-)
  • Een second opinion via Best Doctors niet in deze verzekering is opgenomen (een gewone second opinion wel)

CZ geeft aan dat haar klanten uiterlijk 17 november een informatie pakket ontvangen over de CZ zorgverzekering 2013. Online kan deze informatie al op maandag 12 november ingekeken worden. Zie voor meer informatie over de verschillende CZ zorgverzekeringen de site van de verzekeraar. Daar staan ook de actuele premies voor de verschillende pakketten en aanvullende verzekeringen.

Meer informatie over de CZ basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen

Bewaren