Vergelijkt Zorgwatch.nl 33% meer zorgverzekeraars?

Vergelijkt Zorgwatch.nl 33% meer Deze week stuurde Zorgwatch.nl een persbericht over het vergelijken van zorgverzekeraars. Zorgwatch claimt 33% meer zorgverzekeraars te vergelijken. Andere vergelijkingssites zien zij ook meer intermediairs. Zorgwatch.nl werkt anders met het vergelijken van zorgverzekeringen.

Je wordt bij Zorgwatch.nl na het vergelijken doorgestuurd naar de zorgverzekeraar zelf om daar de zorgverzekering af te sluiten. Dit zouden alle vergelijkingssites moeten doen volgens de organisatie.

Zorgwatch.nl geeft aan dat er veel discussie is omtrent zorgverzekeringen en vergelijklingssites. Je kunt bij Independer of Zorgkiezer geen eerlijke vergelijking krijgen. Zorgverzekeraars waarmee de site geen afspraken hebben worden niet in de vergelijking meegenomen.

Ook kun je via de vergelijkingssites niet alle zorgverzekeringen afsluiten.

Vergelijkt Zorgwatch.nl 33% meer?

Zorgwatch.nl heeft uitgezocht hoeveel zorgverzekeraars en hoeveel zorgverzekeringen in de vergelijking worden meegenomen. Dit is uitgezocht voor verschillende vergelijkingssites. De organisatie komt met de volgende resultaten:

VergelijkingssiteZorgverzekeraarsZorgverzekeringen
Zorgwatch4880
Independer3666
Zorgkiezer3565
HoyHoy3258
Consumentenbond3666
Pricewise3258

 

Als ik nu naar de site ga (11 december) zie ik dat Zorgwatch.nl zelfs 81 zorgverzekeringen meeneemt in de vergelijking. Op basis van deze gegevens vergelijkt Zorgwatch.nl 33% meer zorgverzekeraars.

Opvallend is dat de Consumentenbond niet echt bovenaan in de lijst staat. Je zou van een deze organisatie verwachten meer zorgverzekeringen te vergelijken. Er naar te streven om alle zorgverzekeringen en zorgverzekeraars in een vergelijk mee te nemen.

Wie is Zorgwatch.nl

Zorgwatch.nl is voor veel consumenten een relatief onbekende organisatie. Zorgwatch.nl geeft aan de enige vergelijkingssite in Nederland te zijn die een vergelijking uitvoert op basis van alle zorgverzekeraars. Natuurlijk alleen de zorgverzekeraars in Nederland.

Via de site van Zorgwatch kun je ook direct de polisvoorwaarden inzien van de zorgverzekeringen. Ook kun je online de gekozen zorgverzekering afsluiten.

Meest eerlijk en complete vergelijkingssite

Bij de vergelijking van de zorgverzekeringen wordt objectief vergeleken op basis van de zorgpremies. De site maakt geen eigen top 3 van verzekeringen. De organisatie concludeert dan ook de meest eerlijke en complete vergelijkingssite te hebben

Je kunt op de vernieuwde site van Zorgwatch zorgverzekeringen vergelijken maar ook zelf een pakket samenstellen. De site geeft informatie over 380 aanvullende zorgverzekeringen en 482 vergoedingen.

Zorgwatch geeft je een overzicht van alle vergoedingen. Zoek naar een specifieke vergoeding of kijk naar alle vergoedingen per categorie op de site van de vergelijker.

Overzicht zorgaanbieders

Op de site van Zorgwatch.nl kun je ook zorgaanbieders op zoeken. Dit in verschillende categorieën. Zo kun je snel kijken welke zorgverzekeraar de behandeling van de gekozen zorgverlener voor 100% vergoedt. Zorgwatch.nl geeft aan deze lijst continue bij te houden.

Lees meer over de dienstverlening van de vergelijkingssite op Zorgwatch.nl