Verandering in medicijnbeleid bij Zilveren Kruis Achmea

Zilveren Kruis AchmeaVandaag komt Zilveren Kruis Achmea met een bericht over het nieuwe contract dat wordt geïntroduceerd voor apothekers. Dit contract gaat 1 januari 2010 in voor de zorgverzekeraars van Achmea. Daaronder vallen Zilveren Kruis Achmea, Agis, Groene Land Achmea en FBTO. In het bericht op de site geeft het Zilveren Kruis aan wat deze nieuwe regeling betekent voor haar verzekerden. Het betreft om een gesprek dat de verzekeraar voert met de apothekers. Zij kunnen kiezen uit twee type contracten met de zorgverzekeraars van Achmea. De verzekerde zal altijd het medisch noodzakelijke medicijn voorgeschreven en vergoed krijgen. De verzekeraar wil graag dat de apothekers kiezen voor de goedkope medicijnen indien deze een alternatief zijn. Duurdere medicijnen zal de verzekeraar alleen nog vergoeden als hiervoor een medische reden is. Op deze manier wil de verzekeraar meer profiteren van de diverse huismerken die worden gevoerd waarvan de medische werking gelijk is aan die van de dure merk medicijnen. Hiermee wil de verzekeraar haar steentje bijdragen in het terugdringen van de hoge zorgkosten. Zodat de zorg betaalbaar kan blijven en de premies voor de zorgverzekering niet onnodig hoeven te stijgen. Zilveren Kruis blijft benadrukken dat de verzekerden altijd het medisch noodzakelijke medicijn voorgeschreven kunnen krijgen zonder dat dit consequenties heeft op de vergoeding. Dit beleid was al van toepassing en zal ook bij het nieuwe medicijnbeleid van kracht blijven.