Vektis – Meer dan miljoen overstappers zorgverzekering

Vektis overstappers zorgverzekeringAfgelopen jaar zijn meer consumenten gewisseld van zorgverzekering. Hierbij gaat het om een grote groep mensen dat is gewisseld van zorgverzekering, Het informatiecentrum voor de zorg Vektis maakte dat bekend. Dit seizoen zijn 1,1 miljoen Nederlanders gewisseld van de zorgverzekering, Dit is 6,8 procent van het totaal aantal verzekerden. Vorig jaar lag dit percentage met 6,5 procent net iets lager. Het jaar daar voor lag het percentage weer ruim hoger.

Laatste maand nog mutaties

De meeste zorgverzekeringen worden in de laatste maand van het jaar afgesloten. Maar ook in de maand januari zijn nog mutaties mogelijk. Begin januari was de verwachting dat het percentage van consumenten dat van zorgverzekering was gewisseld weer op 6,5 % zou uitkomen. Maar dit percentage is dus hoger uitgevallen. Door de extra mutaties in januari is het percentage toch hoger uitgevallen. Hiermee komt de verwachting van Independer niet uit. De vergelijkingssite ging er eind vorig jaar nog vanuit dat het aantal switchers van zorgverzekering lager zou uitvallen dan het jaar ervoor.

Op dit moment zijn de details over de gesloten zorgverzekering nog niet bekend gemaakt. We weten dus nog niet of de budgetpolis aan populariteit heeft gewonnen. Of dat de acties van de zorgverzekeraars die kozen voor een vrije zorg keuze vruchten hebben afgeworpen. Deze detail informatie zal begin april bekend worden gemaakt is de verwachting. Dan gaat Vektis met de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld verder in op het specifieke keuzegedrag van de verzekerden.