Veel aandacht voor ziekenhuis constructie van DSW zorgverzekeraar

DSW ZorgverzekeraarAl eerder hadden we een bericht over de participatie van DSW in het Vlietland ziekenhuis. In dit bericht was te lezen dat DSW deel nam aan de participatie die het eigendom van het ziekenhuis wil overnemen. Zoals te verwachten viel heeft deze participatie van DSW veel los gemaakt. Sommige verzekerden en consumenten maken zich zorgen over het waarborgen van de afhankelijkheid van de zorgverlener. Wat is de impact op de zorgverlening en keuzevrijheid als de verzekeraar ook eigenaar is van het ziekenhuis. Vandaag komt het Assurantie Magazine met het nieuws dat nu ook de NZA het DSW belang gaat onderzoeken. Deze Nederlandse Zorg Autoriteit gaat onderzoek verrichten naar de nieuwe coöperatie die is gevormd. Het onderzoek van NZA zal zich voornamelijk toespitsen op het onderwerp “aanmerkelijk marktmacht”. Dit is het geval als een partij meer dan de helft (55%) van de markt in handen krijgt. Deze markt macht is alleen bezwaarlijk als de grote partij de macht misbruikt. Bijvoorbeeld door te hoge prijzen te gaan vragen. Naast de NZA zal ook de Nederlandse Mededingings Autoriteit een onderzoek starten. De NMA gaat toetsen of deze nieuwe organisatie niet strijdig is met de mededingingswet. Dit zou het geval zijn als de organisatie een belemmering zal vormen voor concurrentie in de regio.