Uvit wil contracten met huisartsen voor Zekur

Zekur.nl UniveZorgverzekeraar Uvit timmert aan de weg met haar internetlabel Zekur. Voor deze internetzorgverzekering wil het contracten gaan sluiten met huisartsen in Amsterdam. Deze contracten moeten de verzekerde van Zekur een integrale eerstelijnszorg gaan bieden. Eerder sloot de moeder organisatie van Zekur (Uvit) al contracten met een internetapotheek en het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam. Om nu ook de huisartsen in Amsterdam aan zich te binden heeft Zorgverzekeraar Zekur de huisartsen aangeschreven. In de verstuurde brief worden de huisartsen gevraagd of zij zich willen kwalificeren als een Zekur-huisarts. Om zich te willen kwalificeren voor dit predikaat moete de huisartsen wel willen meewerken aan het juist doorverwijzen van de patiënten. Zekur wil graag dat de verzekerden worden doorverwezen naar het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis en voor de medicijnen naar de internetapotheek. Tevens vraagt de verzekeraar een actieve deelname van de huisarts op het vlak van e-Health. Voordeel voor de huisartsen is dat zij veel extra klanten kunnen krijgen vanuit de populatie van de Zekur verzekerden. Ondanks deze samenwerking wordt de verzekerde van Zekur niet gedwongen om voor het OLVG of de internetapotheek te kiezen. Om ook de verzekerde te stimuleren om van deze voordelen gebruik te maken, worden zij in de mogelijkheid gesteld om het verplichte eigen risico terug te verdienen.