UVIT pakt besparing van 6 miljoen euro door fraudedetectie

Uvit zorgverzekeringenMet haar verzekeringslabels Unive, VGZ, IZA en Trias heeft UVIT vorige maand mooie resultaten weten te bereiken in haar strijd tegen fraude. De verzekeringscombinatie kan met trots melden dat het in het afgelopen jaar maar liefst 6 miljoen euro heeft bespaard door opsporing van fraude en misbruik. Ook het jaar daarvoor wist de verzekeraar al een groot bedrag terug te halen. Het bedrag in 2009 lag zelfs iets hoger dan het bedrag dat vorig jaar is veilig gesteld. Het gaat hierbij vooral om frauduleuze declaraties. Van het terughaalde bedrag aan declaraties komt het grootste deel van de schadeverzekeringen. Maar ook een forse 1.8 miljoen is teruggevorderd op de zorgverzekering. Uvit geeft in een toelichting aan dat de daling van het totaal bedrag dat is teruggehaald, niet het gevolg is van minder succesvol te zijn in het bestrijden van fraude. Het lager bedrag is het gevolg van de besparing die gerealiseerd is op de brandverzekering. Bij deze brandverzekeringen gaat het om grote bedragen en duur het vaak lang voordat duidelijkheid is. Het aantal fraudes blijkt volgens de verzekeraar namelijk gelijk gebleven. Het duurt soms lang voordat fraude ontdekt wordt. We kunnen ons nog allemaal wel het nieuwsbericht herinneren over de tandartsassistente. Zij wist al jaren lang onterecht bedragen te claimen bij haar zorgverzekering. In een periode van maar liefst tien jaar wist ze een bedrag van rond de 800.000 euro te verduisteren. Maar toch liep ze tegen de lamp toen haar zorgverzekeraar de controles verscherpte. Het is zeer goed dat de verzekeraars letten op deze fraude gevallen. Hiermee kan worden voorkomen dat het geld bij de verkeerden terecht komt en door een hoge schade last de premies moeten stijgen. De keerzijde van deze scherpe controles is echter ook het laat of niet uitkeren van vergoedingen waar een verzekerde conform de polisvoorwaarden wel recht op heeft. En bij deze onterechte afwijzingen is sprake van een grot mate van ongelijkheid. De verzekerde is vaak niet in staat om dan op te boksen tegen de grote en logge verzekeraar. Ben erg benieuwd wanneer een verzekeraar hier eens een onderzoek naar doet. En publiekelijk kan toegeven dat een afwijzing onterecht was.