Uvit geeft Eigen Risico terug bij voorkeursziekenhuis

Uvit zorgverzekeringenBij speciale behandelingen biedt Uvit (Unive, VGZ, IZA en Trias) haar verzekerden de mogelijkheid om het eigen risico terug te krijgen. Het gaat hierbij om het verplichte eigen risico van 155 euro in 2009. Dit bedrag kunnen ze terug krijgen als bij bepaalde operaties wordt gekozen voor de door Uvit geselecteerde ziekenhuizen. Het betreft hier een vrijwillige en geen gedwongen keuze. De behandelingen waarvoor Uvit deze mogelijkheid biedt zijn: heuparthrose, kniearthrose, liesbreuk, voorste kruisband of een meniscus. Het eigen Risico zal alleen terugbetaald worden bij een daadwerkelijke operatie. Alleen een poliklinisch bezoek aan het ziekenhuis voor deze aandoeningen zal niet resulteren in een terugbetaling van het Eigen Risico. Verder geeft de overkoepeldende organisatie Uvit aan dat deze regeling niet voor al haar labels van toepassing is. Zo geldt deze regeling niet voor IZZ, IZA-gemeentezorgpolis en bijvoorbeeld het Unive label Zekur. Voor dit Zekur label gelden aparte afspraken ten aanzien van de teruggave van het verplichte Eigen Risico.