Uvit de grote verliezer bij de zorgverzekeringen?

Uvit zorgverzekeringenMet het bekend worden van de getallen van de zorgverzekeringen begon bij mij het gevoel te ontstaan dat alle zorgverzekeraars groei of een kleine groei lieten zien. Natuurlijk wisten de grote zorgverzekeraars de dalingen van enkele labels op te vangen met andere labels. Hier werkte het multilabel beleid goed om de aantallen zorgverzekeringen op peil te houden. Echter nog steeds lieten de zorgverzekeraars groei zien. Een mogelijk positieve verklaring daarvoor kan zijn dat de markt van zorgverzekeringen is gegroeid. Met een pessimistische blik vraag je jezelf af of de getallen die gepubliceerd worden wel kloppen en volledig zijn?
Vandaag kwam dan Uvit met haar resultaten naar buiten. Als verzekeringscombinatie is het een grote speler bij de zorgverzekeringen. Met de bekende merken als Unive, VGZ, IZA en Trias. De portefeuille van deze merken en de daaronder vallende sublabels is 4,2 miljoen verzekerden groot. De merken en labels van Uvit hebben erg wisselend gepresteerd. Het grote merk Unive heeft een keurige groei laten zien van 10.000 zorgverzekeringen. De grootste stijger in percentage was het internet label Zekur. Als gevolg van een fanatieke reclamecampagne wist deze zorgverzekering te groeien met maar liefst 43%. De portefeuille van Zekur is daarmee op 73000 zorgverzekeringen gekomen. Maar bij de verkoop van zorgverzekeringen via het volmacht kanaal zijn harde klappen gevallen. Tot deze volmachten behoren onder andere de merken Aevitae, VPZ en Turien. Per saldo heeft het volmacht kanaal geleid tot een afname van 37.000 verzekerden. Dit grote verlies kwam boven op de kleine verliezen bij onder andere Trias. Daarmee wordt het positieve nieuws van Zekur en Unive ondergesneeuwd en boekt de groep een teleurstellend resultaat. Met een verlies van 35.000 zorgverzekeringen heeft de groep in vergelijking tot de andere zorgverzekeraars slecht gepresteerd. Natuurlijk een harder klap voor de premie inkomsten. Maar de loop van het jaar zal leren wat de gevolgen hiervan zijn voor de kosten van Zorg. Misschien gaat een selectiebeleid en procesverbetering wel resulteren in een beter resultaat op het eind van het jaar. We zullen het zien.