Unive: Einde aan experiment vrije tarieven in mondzorg

Unive MondzorgOp haar site geeft Unive een update over het experiment van de vrije tarieven in de mondzorg. Begin dit jaar was een proef gestart ter bevordering van de keuzevrijheid en het transparanter maken van de tarieven. Dit zou een gezonde concurrentie bij de tandartsen moeten aanwakkeren. Bij aanvang was aangegeven dat deze proef drie jaar zou duren. Maar de minister en de Tweede kamer hebben na veel kritiek besloten om de proef aan het einde van dit jaar stop te zetten. In het huidige verzekeringsjaar zal er dus nog weinig veranderen. De vrije tarieven gelden nog voor de rest van het jaar 2012.

Onduidelijk wat volgend jaar zal gebeuren bij mondzorg

Op dit moment is het voor de Nederlandse Zorgautoriteit nog niet duidelijk wat de consequenties zijn van het genomen besluit. Maar zoals het er nu uit ziet zullen de vrije tarieven weer plaats gaan maken voor vooraf vastgestelde maximumtarieven. Hieraan zullend e zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich moeten gaan houden. Daarnaast hebben we in september nog de verkiezingen. De politieke partijen hebben zeer uiteenlopende plannen met de gezondheidszorg. Mogelijk dat de samenstelling van een nieuw kabinet ook nog invloed kan hebben op het zorgstelsel en de prijsafspraken in het komende verzekeringsjaar.