Teleurstellend resultaat van zorgverzekeraar CZ

CZ ZorgverzekeringZorgverzekeraar CZ uit Tilburg heeft de resultaten over het afgelopen jaar bekend gemaakt. Deze cijfers zijn toch wel teleurstellend te noemen. Boekte de zorgverzekeraar vorig jaar nog een mooie nettowinst van 252 miljoen. Het afgelopen verzekeringsjaar is de organisatie zelfs in de rode cijfers beland en heeft het een negatief nettoresultaat van 91 miljoen euro. Deze daling is vooral toe te schrijven aan een slecht technisch resultaat. Het belangrijkste deel hiervan betreft echter (nader geschatte) afrekeningen met de landelijke centrale. Het bedrag aan schade uitkeringen is afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven aan dat van 2009. Ook zag de zorgverzekeraar het afgelopen jaar de premieopbrengsten dalen. Maar de verzekeraar heeft vooral te kampen met de toegenomen kosten van uitgaande herverzekeringspremies. Wel heeft de verzekeraar het aantal verzekerden zien toenemen met ruim 17000 verzekerden. In totaal heeft het nu ruim 3,4 miljoen verzekerden in de portefeuille. CZ is in de afgelopen twee jaar sterk gegroeid. Zo nam de zorgverzekeraar op 1 januari 2009 de zorgverzekeringsactiviteiten van Delta Lloyd en OHRA over. Onder die labels voert CZ de zorgverzekering van deze partijen uit. Er is sprake van kruisbestuiving, want OHRA en Delta Lloyd bieden op hun beurt inkomens-, schade- en levensverzekeringen aan CZ-klanten.Zie voor meer informatie ten aanzien van het jaarverslag de site van zorgverzekeraar CZ.