Telegraaf: Jacht op premies bij zorgverzekeringen

Zorgverzekering ActueelVandaag in de telegraaf een bericht over de zorgverzekeraars die aangeven een aanval in te zetten op de notoire wanbetalers. Naar wat blijkt volgens het artikel zijn er nog steeds een kwart miljoen Nederlanders die weigeren de maanpremie van de zorgverzekering te betalen. Vanaf september zal het College voor Zorgverzekeraars (CVZ) actie ondernemen. Naar verwachting zal ook de Eerste Kamer mee helpen zal morgen een nieuw wetsvoorstel zal worden behandeld. Na goedkeuring van dit voorstel worden het voor zorgverzekeraars mogelijk om samen te werken met de Belastingdienst. Zo kan de achterstallige maandpremie door middel van een gedeeltelijk loonbeslag direct bij werkgevers of uitgeversinstanties worden ingehouden. Ook is het mogelijk dat de maandelijkse zorgtoeslag zal worden ingehouden bij deze wanbetalers. Natuurlijk kunnen de zorgverzekeraars niet direct over gaan op loonbeslag. Deze maatregel zal pas volgen na drie schriftelijke waarschuwingen. Deze brieven worden pas verstuurd nadat er een premie achterstand van een paar maanden is ontstaan. Volgens eigen zeggen lopen de zorgverzekeraars maandelijks honderdduizenden euro’s mis. Veel Zorgverzekeraars hebben al aangegeven dat ze vanaf september tienduizenden wanbetalers willen aandragen bij incassobureaus. Het is duidelijk dat alle zorgverzekeraars met dit probleem te kampen hebben. In het artikel van de Telegraaf wordt aangegeven dat Achmea Zilveren Kruis alleen al 90.000 dossiers heeft. Verder zullen CZ , Ohra en Delta Lloyd gezamenlijk 80.000 dossiers aandragen. Het is goed dat de zorgverzekeraars gaan samenwerken om de premie inkomsten die ze nu mislopen toch te gaan innen. Ook zal sterker gecontroleerd worden of wanbetalers de dans niet ontspringen door ieder jaar van aanbieder te wisselen. Wellicht kan deze actie helpen om de kosten van de zorgverzekering het hoofd te bieden en een nieuwe premie verhoging te voorkomen.