Student bespaart niet op zorgverzekering ondanks studentenverzekering

Studentenverzekering Zorgverzekering 2013Vorige week ontvingen we van Studenten-zorgverzekering.nl een persbericht over de studenten en de zorgverzekering. In het bericht wordt aangegeven dat bijna de helft van de studenten niet bewust is van het feit dat het in deze weken kan switchen van zorgverzekering. Een groter deel van de studenten heeft zelfs nog nooit een overstap gemaakt met een zorgverzekering. Daarmee profiteren ze dan ook niet van de kortingsmogelijkheden die ze hebben bij het afsluiten van een zorgverzekering. Dit blijkt uit de een onafhankelijke enquête van www.studenten-zorgverzekeringen.nl over kennis en gedrag met betrekking tot zorgverzekeringen, afgenomen onder ruim 500 studenten. Hieronder het resultaat van het onderzoek zoals dat in het persbericht is opgenomen.

Overstapperiode zorgverzekering onbekend bij studenten

Een groot deel (42%) van de studenten heeft geen idee dat ze van half november tot eind december hun verzekering op kunnen zeggen en tot 1 februari kunnen overstappen. Dit verlaagt de kans dat studenten in deze periode überhaupt op zoek zullen gaan naar een goedkopere zorgverzekering. Van de studenten van 18 jaar en ouder is 65 procent ook nog nooit overgestapt van verzekeraar. De geringe kennis beperkt zich echter niet tot het overstapseizoen.

Weinig gebruik van studentenkortingen

Via studentenverenigingen, vakbonden of onderwijsinstellingen kunnen studenten zich verenigen als groep. Toch is maar een klein percentage van de studenten aangesloten bij een collectieve zorgverzekering. Een totaal van 93 procent laat deze collectiviteitskorting liggen.

Ook andere studentenkortingen worden door een grote groep niet benut. Van de studenten weet 29 procent helemaal niet van het bestaan van speciale studentenzorgverzekeringen af. De `arme studenten` hebben blijkbaar niet veel behoefte aan een zo goedkoop mogelijke zorgverzekering. Ruim een kwart van de ondervraagden weet niet eens hoe hoog zijn maandelijkse premie is. Dan te bedenken dat er verschillende zorgverzekeraars zijn die speciaal inzetten op de studentenverzekering. Een doelgroep die voor veel verzekeraars erg belangrijk is.

Geen interesse in eigen risico en polisvormen

Het verschil tussen een natura- en restitutiepolis is maar bij een op de vijf studenten bekend. Ook het vrijwillig eigen risico is niet iets waar studenten veel interesse in lijken te hebben. Het is opvallend dat meer dan de helft van de studenten (54%) over dit vrijwillig eigen risico zelfs nog nooit nagedacht heeft. Bijna veertig procent kon de vraag of hij een eigen risico had en hoe hoog zijn eigen risico was dan ook niet beantwoorden. Het verhogen van het eigen risico is blijkbaar toch geen bespaaroptie waar veel studenten voor kiezen. Slechts 14 procent heeft dit bewust gedaan. (Bron: Persbericht www.studenten-zorgverzekeringen.nl.)