Stijging premie zorgverzekering 2015 met tientjes?

Stijging premie zorgverzekeringVandaag worden de eerste contouren bekend van de nieuwe basisverzekering voor de zorgverzekering 2015. Naar verwachting zal de premie van deze basisverzekering met bijna een tientje per maand omhoog gaan. In het bergrotingsoverleg van afgelopen dagen is uit gegaan van een premie van 1215 euro per jaar voor een volwassene. Hiermee komt de jaarpremie voor de basisverzekering 114 euro hoger dan de huidige premie.

Verklaring stijging premie zorgverzekering

In de diverse nieuwsberichten valt te lezen dat de stijging van deze premie mede wordt bepaald doordat werkgevers afgelopen jaar teveel hebben meebetaald aan de zorgpremie. Wettelijk moeten de werkgevers daarvoor gecompenseerd worden.

Ook het overhevelen van zorgtaken van de overheid naar de gemeenten dragen bij tot deze verhoging van de premie.

Verhoging Eigen Risico zorgverzekering 2015

Zoals het er nu uit ziet moeten we bij de nieuwe zorgverzekering ook rekening houden met een stijging van het eigen risico. Gezien de afgelopen jaren zat deze verhoging er natuurlijk aan te komen. Aan de andere kant heb je te maken met een steeds grotere groep van verzekerden die in de problemen door dit hoge eigen risico.

In eerste instantie zou het Eigen Risico met een paar tientjes worden verhoogd. Waarschijnlijk zal deze aanpassing lager uitvallen. Deze beperkte verhoging is mogelijk geworden door de besparingen die zijn gerealiseerd met de kostenbeheersing.

Het is nu wachten op het moment dat de eerste zorgverzekeraars komen met de daadwerkelijke premie stelling voor de nieuwe basisverzekering en de definitieve vast stelling van het eigen risico.

In de Telegraaf valt te lezen dat de patiëntenfederatie NPCF is geschrokken van de berichtgeving over de stijging van de zorgpremie en de verhoging van het eigen risico. Zij verwachten dat veel mensen hierdoor in de problemen zullen komen. Vooral mensen met een klein inkomen of met een klein pensioen zullen last hebben, Deze stijging premie zorgverzekering kan voor deze groep extra zwaar vallen.