de Stentor – Spanning stijgt bij zorgverzekeraar ANNO12

ANNO12 spanning stijgtWe horen de laatste tijd niet erg veel over de nieuwe zorgverzekeraar ANNO12. Maar afgelopen zaterdag kwam de Stentor met een update. De nieuwkomer heeft het zwaar. Het zijn moeilijke tijden om een nieuwe zorgverzekeraar in de markt te zetten. Mede oprichter Rob Adolfsen laat in de krant weten dat als hij had geweten in welke krachten veld zorgverzekeraars zijn terecht gekomen, hij mogelijk niet met de nieuwe zorgverzekeraar was gekomen.

Kabinetscrisis zorg

De afgelopen periode was het debat over de nieuwe zorgwet heftig. De politieke verschillen hadden bijna de val van het kabinet Rutte 2 veroorzaakt. Zorgverzekeraar liggen in deze periode zwaar onder vuur vanwege hun machtspositie en inkoopbeleid. En daarbij wordt geen onderscheid gemaakt ten opzichte van de nieuwe zorgverzekeraar ANNO12. Dat ANNO12 nieuw en anders is hebben de mensen nog niet door geeft Rob Adolfsen aan.

31 december valt beslissing

Op 31 december, precies om 16:00 zal de beslissing over de toekomst van ANNO12 vallen. Op dat tijdstip moeten 10.000 mensen zich hebben ingeschreven bij de nieuwe zorgverzekeraar. Pas als aan deze grens wordt voldaan zal sinds ruim 20 jaar een echt nieuwe zorgverzekeraar toetreden tot de markt.

Uit de publicatie van afgelopen zaterdag blijkt dat het echt spannend gaat worden. In het bericht staat dat er pas een kwart van het aantal daadwerkelijk binnen is. Maar dan zijn er nog een paar dagen te gaan. Dan weten we of na vier jaar voorbereidingstijd het gaat lukken. De Nederlandsche Bank gaf pas in september groen licht. Toen kon ANNO12 pas vol aan de promotie. Met een team van zes mensen en inhuurkrachten wordt gewerkt aan de groei van het aantal inschrijvingen.

Meer dan Superieure dienstverlening

ANNO12 heeft een opvallend emissie. De verzekeraar wil verder gaan dan alleen een superieure dienstverlening. De organisatie wil er voor zorgen dat de verzekerde niet alleen geld bespaard maar uiteindelijk ook zorg bespaard. Dit door gedragsveranderingen te realiseren ten aanzien van bewustzijn, gezondheid en zorg. Juist door een bewuste omgang met zorg en gezondheid moeten de kosten van de zorg worden teruggedrongen. Daarmee kan worden bereikt dat de juiste zorg, op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid, tegen een juiste prijs en van een juiste kwaliteit gebruikt wordt.

Het zal tijd kosten om deze verandering tot stand te brengen. De kosten zullen dan ook niet direct gaan dalen. En dan is de regering ook nog bezig om de solidariteit in Nederland om zeep te helpen laat Rob Adolfsen weten in het artikel. We zouden juist in gezamenlijkheid de ondragelijke financiële risico’s moetend delen. Dit is ook de reden dat ANNO12 geen vrijwillig eigen risico heeft. Je kunt bij de verzekeraar geen lagere premie krijgen door voor een ander eigen risico te kiezen. Want hiermee help je vooral de jonge en gezonde mensen.

Beperkte promotie ANNO12

De grote zorgverzekeraars hebben een groot promotie budget om hun zorgverzekeringen in deze laatste dagen van het jaar te promoten. In het artikel van de Stentor staat dat de grote vier zorgverzekeraars, met een marktaandeel van 90%, in totaal een budget hebben van 150 miljoen. ANNO12 kan hier slechts een beperkt budget van 250.000 euro tegenover stellen.

Geen tweede kans

Dit jaar moet het gaan lukken met ANNO12. Het streefgetal van aantal verzekerden moet gehaald worden. Mocht dit niet gaan lukken dan zal de droom van Rob Adolfsen bruut uiteen spatten en zal veel geld verloren zijn. Adolfsen geeft aan dat er geen tweede kans zal zijn. Dit jaar moet de lancering lukken.

Mocht ANNO12 het onverhoopt niet halen, blijven de ingeschreven klanten wel verzekerd voor zorg. Daarover zijn afspraken gemaakt met zorgverzekeraar DSW. En er is nog voldoende tijd om als nog naar een andere zorgverzekering over te stappen. Hiervoor zijn dan nog 30 dagen.

Lees meer over de ANNO12 zorgverzekering