Steeds meer betalingsregelingen voor premie zorgverzekering

Logo Verzekeringssite.nlEind vorige week stuurde Verzekeringssite.nl een alarmerend persbericht. Want de vergelijkingssite ziet steeds meer Nederlanders in de problemen komen met het betalen van de zorgverzekering. De maandelijkse bijdrage is door veel consumenten niet meer op te brengen. En de verwachting is dat dit aantal de komende jaren sterk zal toenemen. Vooral omdat alles erop wijst dat ook in het komende jaar de premies van de zorgverzekering verhoogt zullen gaan worden. En de wanbetalers zijn niet alleen een last voor de verzekeraars maar ook voor de verzekerden. Verzekeringssite.nl geeft in het bericht aan dat de wanbetalers nu al 27 euro per jaar kosten voor iedere verzekerde. En de getallen die verder worden genoemd spreken boedelen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft aan dat er eind 2010 maar liefst 282000 wanbetalers geregistreerd stonden. Dat betekend dat deze Nederlanders een betalingsachterstand hebben van meer dan zes maanden en dat ze geregistreerd staan bij het College voor Zorgverzekeringen. Bij de verzekerden die een premie achterstand hebben opgelopen zal het CVZ een hogere premie gaan incasseren. Met deze hogere premie van 130% moet de achterstand worden ingelopen. Deze regeling blijft lopen totdat de schulden bij de verzekeraar zijn ingelost of totdat de verzekerde een betalingsregeling heeft kunnen treffen met de betrokken zorgverzekeraar. Zoals aangegeven verwacht de vergelijkingssite dat de problemen zullen toenemen. Wanneer volgend jaar de premie gaat stijgen maar ook nog eens een beperking van het basispakket volgt. Ook zal opnieuw het verplichte Eigen Risico worden verhoogd.