Stad Holland verwacht dat intermediair het druk zal krijgen met zorg

Stad Holland ZorgverzekeraarDe verhoging van de premie voor de basisverzekering bij alle zorgverzekeraars en de versobering in de basisverzekering, zal er voor zorgen dat het intermediair veel vragen gaat krijgen van zijn klanten. De premie voor de restitutiepolis bedraagt in 2011 voor zowel individueel als collectief verzekerden € 1.218 per jaar (€ 101,50 per maand). De stijging van de premie wordt vooral veroorzaakt door een tekort in het zorgverzekeringsfonds van de overheid, door de gestegen zorgkosten en door de verhoogde solvabiliteitseis van DNB.
De nominale premie stijgt van € 1.110 naar € 1.218 in 2011, ofwel € 101,50 per maand voor onze restitutiepolis met volledige vrijheid in de keuze van zorgverlener. Bij Stad Holland betaalt iedereen, zowel individueel als collectief verzekerden, dezelfde premie voor de basisverzekering.
Premiestijging in 2011 onvermijdelijk De premiestijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een tekort van € 3,4 miljard in het Zorgverzekeringsfonds van de overheid. Dit tekort is de afgelopen jaren ontstaan doordat landelijk de werkelijke zorgkosten hoger waren dan de ramingen van de overheid. De overheid verlaagt in 2011 de bijdrage die alle zorgverzekeraars uit het zorgverzekeringsfonds ontvangen, om op deze wijze het tekort grotendeels weg te werken. Dit heeft tot gevolg dat landelijk de premie voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder met circa € 75 moet worden verhoogd. De stijging van de zorgkosten voor 2011 wordt door de overheid, ondanks de pakketverkleining, geraamd op bijna € 40.
Basisverzekering versoberd, aanvullende verzekeringen uitgebreid Onder andere kosten voor tandheelkundige hulp voor 18- tot 22-jarigen, anticonceptie (“de pil”) vanaf 21 jaar en eenvoudige loophulpmiddelen (rollator) komen vanuit de basisverzekering niet meer voor vergoeding in aanmerking. Als gevolg hiervan zijn de aanvullende verzekeringen van Stad Holland uitgebreid. Door deze uitbreiding én de gestegen zorgkosten, zullen ook de premies van de aanvullende verzekeringen in 2011 stijgen.
Stad Holland Zorgverzekeraar verwacht bij alle zorgverzekeraars een aanzienlijke stijging van de premie van de basisverzekering. Daarbij zullen de vele beperkingen in de basisverzekering leiden tot aanpassingen in de aanvullende verzekeringen. Dit alles roept veel vragen op bij de klanten van het onafhankelijk intermediair. Stad Holland verwacht dan ook dat het intermediair het druk zal krijgen met zorg. Daarnaast is het, zeker in deze tijd, strategisch verstandig voor het intermediair in zorg te investeren, om zo een goed evenwicht in de opbouw van de portefeuille te krijgen.
Stad Holland heeft, als onderlinge waarborgmaatschappij, geen winstoogmerk. Ons motto blijft: goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. Met de uitverkiezing door het intermediair tot “beste zorgverzekeraar” in 2008 en 2009 (DAK, NVA en NBVA) en “meest gewaardeerde zorgverzekeraar” in 2010 (Bureau D&O) ziet Stad Holland de komende overstapronde met veel vertrouwen tegemoet. (Bron: Persbericht Stad Holland)

Reacties gesloten