SP wil af van de zogenoemde Polenpolis

logo Algemeen DagbladVandaag komt onder andere  de internet editie van het Algemeen Dagblad (www.ad.nl) met het bericht dat de SP een verbod wil op de “Polenpolis”.  De politieke partij wil dat de zorgverzekeraars stoppen met het aanbieden van een dergelijke zorgverzekering aan de uitzendbureaus met veel buitenlandse werknemers. Bij een ziektekostenverzekering die in de volksmond een “Polenpolis” wordt genoemd, kan het eigen risico voor een paar euro per maand worden afgekocht. De polis die vooral is bedoeld voor de Poolse en Tsjechische seizoenarbeiders. Met het afkopen van het eigen risico komt de maand premie op ongeveer 60 euro te liggen. Veel minder dan de 80 euro die normaal betaald moet worden aldus het bericht. Het SP-Kamerlid heeft dan ook al Minister Klink om opheldering gevraagd.  Het SP-kamerlid is van mening dat deze polissen niet in lijn zijn met het belangrijke solidariteits principe van het zorgverzekeringsstelsel. De geboden mogelijkheid van het afkopen van een eigen risico wordt niet alleen aan de seizoenarbeiders geboden maar ook aan studenten. Ook hier betreft het een sterk gesloten doelgroep waarbij een grote groep verzekerden zich niet kan aansluiten. Van Gerven uit zijn angst dat als deze vorm van concurrentie wordt geaccepteerd het in de toekomst vooral de ouderen en chronisch zieken zijn die structureel meer moeten gaan betalen voor de voor hen nodige zorgverzekering.