SEZ verwacht veel donorpolissen af te sluiten

Donorpolis zorgpolisOm het donorschap onder de aandacht te brengen worden diverse middelen ingezet. Was d etelevisie uitzending van BNN als prakmakend, nu heeft SEZ assurantieen de Donorpolis in de markt gezet. Mensen die zich als donor laten registeren kunnen profiteren van een korting op de zorgverzekering. Deze actie die gesteund wordt door enkele grote verzekeraars is veel besproken. Veel mensen zien deze actie als het commercieel uitnutten van een maatschappelijk probleem. Echter door de polis aan te bieden aan zowel de ja-registranten als de nee-registranten wordt het juridische twistpunt netjes ontweken. En door de donorpolis te positioneren als een collectiviteit is het bezwaar op de korting ook van de baan. En het blijkt dat er vanuit de markt veel belangstelling bestaat voor de polis. Al worden door Sez al meer dan 5000 aanvragen gemeld en er zijn ongeveer 10.000 informatiepakketten aangevraagd. Zie voor meer informatie de specifieke website: www.donorpolis.nl