Schokkend verhaal Tros Radar over preferentie zorgverzekeraars

Tros Radar ZorgverzekeringMet het nieuwe zorgverzekering seizoen voor de deur ie er weer meer aandacht voor de zorgverzekering en de zorgverzekeraars. Ook in de lopende kabinetsformatie wordt gesproken over de premie van de zorgverzekering en de hoogte van het eigen risico. Afgelopen maandag kwam Tros Radar met een verhaal over het preferentiebeleid van zorgverzekeraars ten aanzien van medicijnen. Toch wel een schokkend verhaal over de chaos die de verzekeraars creëren bij zowel de apotheek als de consument. Ook bij precies dezelfde medicijnen en dezelfde apotheek kan het zijn dat de klant een andere prijs voor een medicijn moet betalen. Ook is het mogelijk dat de ene verzekeraar het medicijn wel vergoed terwijl de andere verzekeraar dit nalaat. En nog schokkender, het wel niet vergoeden kan zelfs afhankelijk zijn van de voorgeschreven hoeveelheden. Tros Radar laat zien dat een medicijn van 10mg wel wordt vergoed en die van 15mg niet. Ook al wordt dit door de arts voorgeschreven. Het televisie programma vraagt zich dan ook af of de verzekeraar op de stoel van de arts is gaan zitten in het beïnvloeden van het medicijn gebruik. Maar als verzekerde kun je ook geen inzicht krijgen in de prijzen die de verschillende verzekeraars hanteren voor de medicijnen. Het bedrag dat je als verzekerde moet betalen voor een specifiek medicijn is afhankelijk van de verzekeraar. Bij het vergelijken van de zorgverzekeringen is het onmogelijk om deze verschillen als consument mee te nemen. Het kan dus zijn dat je denkt een goedkope zorgverzekering te hebben gekozen maar bij medicijnen een hogere eigen risico moet betalen. De zorgverzekeraars hanteren verschillende prijssystemen geeft Leon Tinke (directeur branchevereniging apothekers KNMP) aan. Leon Tinke spreekt zelfs over een enorm gegoochel. Tros Radar laat een vergelijking van prijzen zien van verschillende zorgverzekeraars. Op basis van de informatie van SFK blijkt dat deze prijzen sterk uiteenlopen. Voor bijvoorbeeld het medicijn Galantamine kan het prijsverschil tussen de verzekeraars maar liefst 41,37 euro zijn. Radar geeft aan welke prijssystemen door de verzekeraars worden gehanteerd om de kosten voor de consument en verzekeraar zo laag mogelijk te houden. En om de macht weg te halen bij de apothekers. Met het gehanteerde medicijn preferentiebeleid bepalen de verzekeraars welke medicijnen worden verstrekt. Vervolgens worden op basis van historische prijzen de prijs bepaald die aan de consument mag worden doorbelast. Dit ongeacht het geldende tarief dat de apotheker moet betalen voor het inkopen van de medicijnen. Daarnaast worden ook nog zogenoemde pakjes prijzen gehanteerd. Het is me nog steeds onduidelijk wat dit precies is. Het is een gemiddelde prijs die weinig te maken heeft met de echte prijs van de medicijnen. En in het systeem van de laagste prijsgarantie zal de zorgverzekeraar alleen het goedkoopste medicijn vergoeden. De apotheker die in het programma aan het woord komt geeft aan hoe lastig dit is te verkopen aan de klant en hoeveel moeite het geeft voor het voeren van een eigen administratie. Het is ook voor de apotheker een complex en moeilijk systeem. Laat staan dat dit goed is uit te leggen aan een consument. Bij het vergelijken van de medicijn kosten worden de verzekeraars VGZ, CZ en Achmea genoemd. Bij deze laatste zorgverzekeraar worden de eerder genoemde prijssystemen door elkaar heen gebruikt volgens Tros Radar. De brancheorganisatie van de zorgverzekeraars gevraagd om een nadere toelichting te geven in het programma. Zij vinden het echter geen verhaal over de branche. Ook zorgverzekeraar Achmea is benaderd voor een reactie omdat deze verzekeraar de meest verschillende systemen hanteert. De verzekeraar is niet aanwezig en Tros Radar geeft aan dat de zorgverzekeraar na enkele telefoontjes niet meer de telefoon opneemt. Het programma zet je zeker aan het denken. Het laat je ook met een aantal vragen zitten. Gelukkig zal Tros Radar in de komende uitzending opnieuw aandacht besteden aan dit onderwerp.