Premieverlaging zorgverzekering 2014 bij DSW een trend?

DSW ZorgverzekeringEn weer is zorgverzekeraar de eerste met het bekend maken van de nieuwe premie voor de zorgverzekering. Kwam het gisteren al met de informatie dat de huidige premie voor de zorgverzekering van 2013 verlaagd zou worden, nu met de premiestelling voor 2014. Een verlaging ten opzichte van vorig jaar. Zullen de andere zorgverzekeraar dit voorbeeld volgen of zelfs over treffen?

DSW komt met premieverlaging zorgverzekering

Bij DSW wordt geen onderscheid gemaakt tussen collectief verzekerden of individueel verzekerden. Voor beiden zal de premie van de restitutiepolis in 2014 uitkomen op € 1140 per jaar. Dit is 95 euro per maand. Dit is een premieverlaging van €90 op de basisverzekering. Zorgverzekeraar DSW geeft aan dat de premies voor de aanvullende verzekering niet worden verhoogd.

Opnieuw scherper dan verwachting Ministerie

In de miljoenennota wordt door het ministerie van VWS al een voorschot gegeven voor de verwachtingen omtrent de premies voor de zorgverzekeringen in het volgende jaar. In deze miljoenennota ging VWS uit van een premiedaling van 24 euro op jaarbasis. DSW heeft deze verwachting ruimschoots overtroffen door de verlaging op 90 euro te laten uitkomen. Deze extra verlaging is mogelijk omdat DSW verwacht dat het ministerie de kosten van zorg te hoog inschat. DSW verwacht voor ziekenhuiszorg dat de kosten in 2014 landelijk iets lager zullen zijn dan door VWS begroot.

Transparant over premie zorgverzekering

Zie de site van DSW voor meer informatie over de nieuwe premiestelling van de zorgverzekering 2014. DSW is al jaren transparant over de opbouw van haar premie geeft het aan in het persbericht. Daarmee voldoet het dus aan de oproep van het ministerie aan de zorgverzekeraars om dit jaar transparante te zijn over de premies.

Zie ook de special pagina met meer informatie over de zorgverzekering van DSW

Bewaren